تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی

تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی

تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی-     تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات
۱-۱)            تشخیص و تعیین آب افزوده شده به شیر
۱-۱-۱)      تشخیص توسط ارزیابی وزن مخصوص شیر
۱-۱-۲)     تعیین نقطه انجماد
۱-۱-۲-۱)    تعریف
۱-۱-۲-۳)    روش تعیین نقطه انجماد
        1-1-2-3-1)    روش کار با کریوسکوپ غیر اتوماتیک (دستی)
        1-1-2-3-2)    روش کار با کریوسکوپ ترمیستوری
 1-1-2-4)    محاسبه نقطه انجماد
 1-1-2-5)    گزارش آزمایش
 1-1-2-6)    تفسیر نتایج و محاسبه درصد آب اضافی
 1-2)    تشخیص گرفتن چربی یا خامه گیری از شیر کامل
 1-2-1)    تعیین وزن مخصوص شیر
 1-2-2)    تعیین میزان درصد چربی 
 1-2-2-1)    روش موژونیه (روش مرجع)
       الف)    لوازم و مواد مورد نیاز
       ب)    روش آزمون
۱-۲-۲-۲)    روش ژربر (روش روتین)
       الف )    اساس روش 
       ب)    وسایل و مواد لازم
       ج)    روش آزمایش 
        د)    تکرارپذیری
        ه)    گزارش آزمایش 
1-3)     تشخیص نمک در شیر
 1-3-1)    روش کیفی(روش سریع)
 1-3-2)    روش کمی
       الف )    وسایل و مواد لازم
       ب )    روش آزمایش
 1-4)    تشخیص شیر باز ساخته (شیر خشک) در شیر خام
        الف )    روش آزمون 
        ب )    روش های تشخیص و تایید
 1-5 )    تشخیص آب پنیر افزوده شده به شیر خام 
 1-5-1 )    اندازه گیری پروتئین شیر با روش کلدال
        الف)    اساس روش
        ب )    وسایل و مواد لازم
        ج )    روش کار
        د )    محاسبه و تفسیر نتایج
        ه )    تکرار پذیری 
 1-5-2 )    اندازه گیری کازئین
 1-5-3 )    اندازه گیری پروتئین های سرم 
 1-6 )    روش تشخیص پرمیت افزوده شده به شیر خام
 1-6-1 )    تعیین وزن مخصوص شیر
 1-6-2 )    تعیین پروتئین تام 
 1-6-3 )    تعیین لاکتوز به روش پلاریمتری (مرجع)
       الف )    وسایل و مواد لازم
        ب )    روش کار
        ج )    محاسبه
 1-6-4 )    اندازه گیری خاکستر شیر
       الف )   وسایل و مواد لازم
       ب )    روش کار
       ج )    محاسبه
۱-۷)    تشخیص اوره در شیر خام
 1-7-1)    تعیین پروتئین تام
 1-7-2)    تعیین کازئین
 1-7-3)    تعیین پروتئین های سرم
 1-7- 4)    تعیین ازت غیر پروتئینی
 1-8)    تشخیص قند افزوده شده به شیر
       الف)    وسایل و مواد لازم
       ب)    روش آزمایش 
 1-9)    تشخیص چربی های جایگزین شده در شیر
 1-9-1)    اندازه گیری اندیس رایشر میسل 
        الف)    دستگاهها و مواد لازم 
        ب)    روش آزمون
        ج)    محاسبه
 1-9-2)    اندازه گیری اندیس پولنسک
       الف)    روش آزمون
        ب)    محاسبه
  2-    تشخیص مواد خنثی کننده در شیر 
  2-1)    روش تشخیص کربناتها و بی کربناتها  
 
    
 
سایت کمپ کروپ

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۵۷

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *