<"img src="https://campkrupp.net/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg>

مولفه های تشکیل دهنده جریان های فاضلاب مربوط به یک اجتماع، به نوع سیستم جمع آوری مورد استفاده بستگی داشته و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  1. فاضلاب خانگی( بهداشتی).فاضلابی که از مناطق مسکونی و تاسیسات تجاری، اداری و همانند آن ها تخلیه می شود.
  2. فاضلاب صنعتی. فاضلاب ناشی از اغلب پسماندهای صنعتی
  3. جریان نفوذی/جریان ورودی. آبی که به روش های مستقیم یا غیر مستقیم وارد سیستم جمع آوری میشود. نفوذ آب خارجی است که از طریق اتصالات نشت دار،ترک ها، شکستگی ها یا دیواره های متخلخل وارد سیستم جمع آوری می شود. جریان ورودی، سیلابی است که از طریق اتصالات زه کشی سیلاب، چاهک های جمع آوری، ناودان ها، زه کش های زیرزمینی و زیربنایی یا از طریق درپوش های دریچه های آدم رو، به سیستم جمع آوری وارد می شود.
  4. سیلاب.رواناب هایی که در نتیجه ی ریزش باران یا ذوب برف ایجاد می شوند.

به طور کلی از سه نوع سیستم جمع آوری برای انتقال فاضلاب و سیلاب استفاده می شود: سیستم های جمع اوری بهداشتی، سیستم های جمع آوری سیلاب و سیستم های جمع آوری ترکیبی. در جایی که از سیستم های جمع آوری جداگانه برای جمع آوری فاضلاب (سیستم جمع آوری بهداشتی) و سیلاب (سیستم جمع آوری سیلاب) استفاده می شود، جریان های فاضلاب در سیستم جمع آوری بهداشتی دارای سه جزء اصلی هستند: (۱) فاضلاب خانگی، (۲) فاضلاب صنعتی و (۳) جریان نفوذی/جریان ورودی. در جایی که فقط از یک سیستم جمع آوری فاضلاب (ترکیبی) استفاده می شود، جریان های فاضلاب علاوه بر این سه جزء، حاوی سیلاب نیز هستند. در هر دو مورد درصد هریک از موئلفه های فاضلاب بر حسب شرایط محلی و این که چه وقت از سال است، متغیر خواهد بود.

منابع و جریان های فاضلاب

داده های قابل استفاده در برآورد میانگین جریان های فاضلاب از منابع مختلف خانگی، تجاری، اداری و صنعتی و همچنین جریان نفوذی/جریان ورودی، در این بخش ارائه می شود.تغییرات جریان که باید پیش از طراحی سیستم های جمع آوری و تاسیسات تصفیه مورد توجه باشد، نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

منابع و جریان های فاضلاب خانگی

منابع اصلی فاضلاب خانگی در یک اجتماع، مناطق مسکونی و بخش های تجاری هستند. منابع مهم دیگر شامل تاسیسات اداری و اماکن تفریحی می باشند. در مناطقی که تحت پوشش سیستم های جمع آوری هستند، جریان های فاضلاب را عموما از روی سوابق موجود یا از طریق اندازه گیری های مستقیم میدانی تعیین میکنند. در توسعه های جدید، جریان های فاضلاب از تحلیل داده های جمعیتی و بر آورد جریان های سرانه فاضلاب مربوط به اجتماعات مشابه به دست می آید.

سوابق مصرف آب نیز ممکن است در براورد جریان ها مورد استفاده قرار گیرد. این سوابق مخصوصا در نقاطی از دنیا مفیدند که در استفاده از آب برای آبیاری فضاهای تزیینی محدودیت وجود دارد و ۹۰درصد یا بیشتر از آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می شود. در ایالات متحده به طور متوسط حدود ۶۰ تا ۹۰ درصد مصرف سرانه آب به فاضلاب تبدیل می شود. درصد های بیشتر مربوط به ایالت های شمالی در آب و هوای سرد و درصدهای کمتر به نواحی نیمه خشک جنوب غربی مربوط می شود که در آن ها آبیاری فضاهای تزیینی فراوان صورت می گیرد. هنگام استفاده از سوابق مصرف آب به منظور برآورد جریان های فاضلاب، باید میزان آب مصرفی در مواردی مانند آبیاری فضاهای تزیینی( که به سیستم جمع آوری تخلیه نمی شود)، نشت از لوله های اصلی آب و لوله های شبکه ی تحت پوشش، یا آب تولیدی که در تاسیسات کارخانه ای مصرف می شود، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مناطق مسکونی: در بسیاری از مناطق مسکونی، جریان های فاضلاب معمولا بر مبنای جمعیت و میانگین سرانه ی سهم فاضلاب تعیین می شود.

در مورد مناطق مسکونی که روند روبه رشد ساکنان در آن جا برنامه ریزی می شود، بهتر است جریان ها بر اساس کاربری اراضی و تراکم پیش بینی شده ی جمعیت گسترش داده شود. در صورت امکان، این مقادیر باید بر مبنای داده های جریان واقعی باشد که از اجتماعات مشابه، ترجیحا واقع در مکانی مشابه، گرفته می شود. در گذشته تدارک پیش بینی های جمعیتی برای استفاده در برآورد جریان های فاضلاب اغلب بر عهده مهندس طراح بود ولی امروزه داده های مورد نیاز برای پیش بینی جمعیت معمولا در سازمان های برنامه ریزی محلی ، منطقه ای و کشوری در دسترس می باشد.

جریان های فاضلاب بسته به کمیت و کیفیت منبع تامین آب، نوع ساختمان، ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و دیگر ویژگی های مربوط به اجتماع متغیر هستند. در سال های اخیر توجه زیادی به صرفه جویی در مصرف آب و نصب دستگاه ها و وسایل کم کننده ی مصرف آب معطوف شده است. کاهش مصرف آب در خانه ها نه تنها مقدار فاضلاب تولیدی را، بلکه به شکلی که بعدا در این فصل بحث می شود، ویژگی های فاضلاب را نیز تغییر می دهد.

بخش های تجاری: بسته به میزان فعالیت و کارکرد یک مرکز تجاری، ممکن است مقدار واحد جریان در تاسیسات تجاری بسیار متغیر باشد. به دلیل تغییرات گسترده ی مشاهده شده، باید تلاش زیادی صورت پذیرد تا اطلاعات از تاسیسات واقعی و یا موارد مشابه به دست آیند.

در گذشته جریان های فاضلاب اماکن تجاری اغلب بر مبنای رشد موجود یا رشد پیش بینی شده برای آینده یا داده های مقایسه ای محاسبه و یا به طور کلی بر حسب مقدار جریان بر حسب واحد سطح بیان میشدند

تاسیسات سازمانی: در این مورد بر تغییر جریان ها بر حسب منطقه، آب و هوا و نوع تاسیسات تاکید میشود. سوابق واقعی سازمان ها بهترین منبع داده های جریان برای اهداف پروژه هستند.

اماکن تفریحی: جریان های فاضلاب بسیاری از اماکن تفریحی تحت تاثیر تغییرات فصلی قرار می گیرند.

 

مشاوره
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *