<"img src="https://campkrupp.net/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg>

رسوب زدای الکتریکی

سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی

در این تکنولوژی از امواج الکترومغناطیسی بعنوان مانعی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره سطوح حامل آبهای سخت استفاده می شود . انتقال امواج الکترومغناطیسی به داخل لوله های حاوی آبهای سخت از یک سیم پیچ که به دور لوله پیچیده می شود ، استفاده می گردد .

بنا به قانون آمپر در صورت عبور جریان الکترونیکی از سیم پیچ میدان مغناطیسی متناسب با آن در سیم پیچ پدیدار میگردد . درصورتیکه مقدار جریان نسبت به زمان تغییر کند بنا به قانون القای فاراده میدان الکتریکی متناسب با تغییرات میدان به دست می آید.

میدان الکتریکی القاء کننده باعث حرکت یونها ی مثبت ومنفی نسبت به یکدیگر شده باعث ایجاد ذرات خنثی معلق در آب میگردد با تشکیل این هسته های کوچک پدیدهای به نام اثر دانه برفی رخ میدهد که باعث جذب یونهای معلق دیگر در آب شده و هسته های اولیه رشد پیدا می کنند .

عکسهای گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونیکی این پدیده را به خوبی نمایان میکند . شکل ( ۱) – در این شکل اجزای یک سیستم سختی گیر الکترونیکی نمایش داده شده است ، همانطور که شکل نشان می دهد این سیستم از یک بخش الکترونیکی که وظیفه تولید

موج پیچیده و الکترومغناطیسی را به عهده دارد و یک سیم پیچ که وظیفه انتقال این موج را به سیال دارد تشکیل شده است.

امواج الکترومغناطیسی به نحوی عمل میکنند که باعث جذب یونهای مخالف به سمت یکدیگر شده و تشکیل ذرات خنثی را

می دهند .

با تشکیل بلورهای خنثی دیگر رسوبی بر روی سطح تشکیل نمیشود . این روش مقابله با رسوب در مصارفی مانند حرارت و برودت و صنایع شستشو و مبدلهای حرارتی بسیار سودمند است و در کاربردهای دیگر مانند صنایع غذایی میتوان بلورهای معلق را با روشهای غیر شیمیایی و به سهولت از آب خارج

نمود که کم تر در پیوند هیدروژنی شرکت کرده باشند بیشتر باشد خاصیت هیدراته شدن بیشتر بوده و حلالیت آب بالاتر میرود . در صورتیکه از سختی گیر الکترونیکی استفاده شود به دو دلیل حلالیت اب افزایش پیدا میکند .

مبانی رسوب زدایی مغتاطیسی

اگر روش الکترونیکی را با روشهای معمول در صنعت مقایسه کنیم برتری های فراوانی را مشاهده خواهیم کرد. یکی از مهمترین وجوه تمایز سختی گیری الکترونیکی خاصیت رسوب زدایی آن است که این ویژگی تقریباً منحصر به فرد بوده و در هیچ یک از روشهای معمول چنین پدیده ای مشاهده نمی شود .

با توجه به این ویژگی در صورت استفاده از سختی گیر الکترونیکی با گذشت زمان نه تنها رسوب تشکیل نمی شود بلکه رسوب های قبلی نیز به مرور زمان از بین می روند .برای تحلیل عملکرد رسوب زدایی لازم است که ساختار مولکولی آب مورد توجه بیشتر قرار گیرد .

ملکولهای آب ذراتی دو قطبی هستند اتم اکسیژن با جذب الکترونهای باند کوالانت خاصیتی منفی پیدا کرده و نقش قطب منفی را بازی میکند در حالی که اتمهای هیدروژن با داشتن هسته مثبت تنها یک الکترون در گردش دارد لذا هنگامیکه الکترون آن در باند کوالانت توسط اتم اکسیژن جذب میشود خاصیت مثبت پیدا کرده و نقش قطب مثبت دو قطبی را بازی می کند . به همین دلیل مولکولهای دو قطبی آب یکدیگر را از طرف قطبهای مخالف جذب کرده و تشکیل پیوندهای هیدروژنی یا نیروی واندروالس را میدهند. اشکال سختی آب وابسته به همین پیوند میباشد در فاز بخار این پیوند بسیار ضعیف است در حالیکه در فازهای مایع و جامد این پیوند به ترتیب متوسط و قوی است. هنگامیکه یک نمک در آب حل می شود همین خاصیت دوقطبی بودن باعث تجزیه نمک به یونهای مثبت و منفی و جذب و احاطه آن توسط مولکول آب میشود به این فرایند حل شدن در آب یا هیدراته شدن می گویند هرچه تعداد مولکولهای آزادی اولاً با تشکیل کریستالهای خنثی فراوانی مولکولهای آزاد آب بیشتر می شود زیرا مولکولهایی که درگیر فرایند حلالیت یا هیدراته شدن بوده اند، آزاد میشوند علت دیگر افزایش درصد مولکولهای آزاد در اثر میدان مغناطیسی متغیر با زمان است. میدان مغناطیسی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان الکتریکی متغیر با زمان و به تبع آن وارد شدن نیرو به مجموعه ای از مولکولهای آب که تشکیل پیوند هیدروژنی داده اند می شود. در صورتیکه فرکانس تحریک با فرکانس رزونانس این هسته های تشکیل شده از مولکول آب برابری کند ، پیوند هیدروژنی شکسته شده و درصد ملکولهای آزاد آب افزایش پیدا میکند . با افزایش فراوانی مولکولهای آزاد آب، خاصیت حلالیت به شدت افزایش پیدا کرده و آب شروع به حل کردن رسوبهای پیشین موجود در دیواره ها می کند، به این ترتیب فرایند رسوب زدایی به مرور زمان تکمیل ترمی شود .

رسوب چيست؟

رسوب عبارت است از تجمع مواد معدني که از طريق آب لوله کشي وارد منازل و تأسيسات مي شود . هرگاه آب گرم شود يا مقداري از آن تبخير گردد ، لايه هايي از رسوب در جداره ي لوله ها ، مخازن و شير آلات تشکيل            مي شود. شوره ي سفيد رنگي که در دهانه ي شيرها ، روشويي ها ، ظرفشويي ها ، زير دوشي ها  و وان هاي حمام تشکيل مي شود ، نشانگر رسوب کربنات کلسيم و منيزيم است .

آثارمخرب رسوبات :

۱-  ايجاد خردگي و پوسيدگي از طريق الکتروليزبين لايه رسوب و فلز بدنه در تمام سيستم هاي که با آب کار        مي کنند.

۲-  تجمع رسوب در لوله ها باعث کند شدن حرکت آب گرم درلوله شده درنتيجه آب گرم قبل از رسيدن به محل مصرف دوباره خنک مي شود .

۳-  ضخيم شدن جداره مخازن حرارتي، درنتيجه مصرف حرارت بيشتر براي گرم کردن آب که باعث سوختن ، فرسوده شدن و سوراخ شدن جداره مخازن حرارتي ، درنتيجه افزايش مصرف انرژي و صرف هزينه و زمان براي خدمات و تعميرات مي گردد .

۴-  مسدود شدن لوله ها وشيرها که باعث کاهش جريان آب وکوتاه شدن عمرمفيد آنها مي شود .

۵-  کاهش راندمان کارمبدل ها وموتورخانه ها .

۶-  سوراخ شدن لوله ها دراثراستفاده ازموادشيميايي وجرم گيرها براي رسوب زدايي .

۷-  رسوب ايجاد شده بر منافذ آبپاش ها و قطره چکانها و ايجاد اختلال در انتقال مناسب آب به گياهان در آبياري قطره اي .

۸-  کاهش راندمان کار لوازم حرارتي و برودتي مانند آبگرمکن ، پکيج ، برج هاي خنک کننده و کندانسورها .

۹-  رسوب ايجاد شده برروي سطوح المنت ها مانند عايقي قوي در برابر انتقال حرارت عمل نموده و در نتيجه در اينگونه لوازم خانگي و پکيج ها و…… بواسطه ايجاد رسوب شاهد اتلاف انرژي زياد هستيم .

۱۰-  رسوب ايجاد شده درسيستم هاي آب خوري طيور نظير نيپل که در پايان دوره با مصرف مبالغ هنگفتي با مواد شيميايي رسوب زدايي مي شود .

روش هاي اساسي مهار آب سخت

براي برطرف کردن آثار آب سخت، چهار روش اصلي وجود دارد که عبارتند از :

۱) تبادل يوني

۲) استفاده از فسفاتها

۳) آهن رباهاي دائمي

۴)  ضد رسوب الکترومغناطیسی

۱)روش تبادل يوني

در اين روش، يون هاي مزاحم کلسيم و منيزيم را معمولاً به کمک رزين از آب خارج مي کنند . دستگاه هاي تبادل يوني نياز به مخزني دارند که مملو از ((رزين هاي)) تبادلي است و رزين ها را بايد مجدداً احياء کرد . يون هاي کلسيم و منيزيم از آب خارج مي شوند و سديم جايگزين آن مي شود از اين طريق سختي آب کاهش يافته، مهار مي شود . البته جايگزين شدن سديم نيز مشکلاتي را به همراه دارد .

۲)استفاده از فسفات ها

فسفات ها نيز يکي از عوامل مقابله و مهار يون هاي آهن و سختي آب به شمار مي روند. به علاوه اين مواد با تشکيل يک لايه ي نازک خنثي بر روي سطوح فلزي و ايفاي نقش پوشانندگي ، خوردگي فلزات را مهار مي کنند .

بلورهاي ((پُلي فسفات)) را در محفظه هايي در مسير جريان آب قرار مي دهند . با عبور آب از فيلتر، بلورهاي پُلي فسفات به تدريج حل شده و وارد آب مي شوند . در حقيقت با اين عمل، پلي فسفات ها، يون هاي کلسيم و منيزيم محلول را احاطه و محاصره مي کنند و تمايل آنها را براي ته نشين شدن و تشکيل رسوب کلسيت کاهش مي دهند . عيب اين روش اين است که فسفات ها غذاي مورد علاقه ي باکتري ها هستند بنابراين مشکل ديگري به وجود مي آيد و آن ، مشکل رشد باکتري ها است . ضمناً با تمام شدن بلور فسفات ها ، بايد دوباره مخزن را از اين مواد پر کرد و در ابعاد صنعتي فاقد توجيه اقتصادي مي باشد .

۳)آهنرباهاي دائمي

در ميان محصولات استفاده شده در صنعت آب ، آهن رباهاي دائمي ( مگنت ) يکي از بحث برانگيزترين محصولات هستند موضوع اين است که چون آهن رباهاي دائمي انرژي مغناطيسي ثابتي دارند ، براي تأثيرگذاري مطلوب ، بايد تحت شرايط ويژه اي کار کنند . سابقه اي استفاده از آهن رباهاي دائمي به چند دهه ي قبل برمي گردد . کشورهاي شوروي سابق و چند کشور اروپايي ديگر، از اين روش استفاده مي کردند و بکارگيري اين تکنيک در ايران چند سالي هست که معمول شده به گواهي صنعتگران ، تا کنون هزاران مصرف کننده ، اعلام رضايت کرده اند .

۴)روش ضد رسوب الکترونيکي

روش تصفيه ي الکترونيکي که  ميدان هاي الکترو مغناطيس متغير را مورد استفاده قرار مي دهد اين دستگاه ها ، هم مقدار انرژي و هم مقدار بسامد (فرکانس) را تغيير مي دهند که اين تغييرات انعطاف پذيري سيستم را نسبت به آب هاي مختلف بوجود مي آورد .

با عبور آب از ميان ميدان الکترو مغناطيس متغير، در ساختار بلوري و منظم کلسيم و منيزيم تغييراتي ايجاد مي شود و ((کلسيت)) به ((آرگونيت)) تبديل مي شود. آرگونيت، گونه اي از کربنات کلسيم است که به سطوح لوله ها و مخازن نمي چسبد. اين عمل ، جلوي تشکيل رسوب را مي گيرد و در ضمن به علت افزايش خاصيت حلاليت آب ، رسوبات قبلي نيز به تدريج حل شده و از روي سطوح و جداره ها پاک مي شوند . امواج توليد شده توسط دستگاه ، بي صدا و بي ضرر مي باشند و خواص فيزيکي و الکتريکي مولکول هاي کلسيم را به نحو مطلوب تغيير مي دهند نصب دستگاه فوق العاده آسان است . نکته ي قابل توجه اين است که براي نصب دستگاه ، هيچ نيازي به بريدن  لوله ها و باز کردن اتصالات نيست زيرا  دستگاه روي انواع  لوله ها (اعم از مسي،گالوانيزه،پليمري و …) نصب مي شود و بدون هزينه نگهداري و هزينه هاي اضافي وبسيار کم مصرف است.

مزاياي استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونيکي

۱) کيفيت آب مطبوع تر مي شود .

۲) صابون بهتر کف مي کند .

۳) پوست را نرم تر و لطيف تر مي کند .

۴) عمرمفيد دستگاه هايي که با آب گرم کار مي کنند (لباس شويي، ظرف شويي، آب گرم کن و غيره) افزايش مي دهد .

۵) رسوب هاي تشکيل شده در اطراف سينک ها ، اطراف شيرهاي آب و سردوش هاي حمام را به تدريج از بين مي برد .

۶) افت فشار آب را که بر اثر رسوب گرفتگي ايجاد شده ، از بين مي برد و به تدريج فشار آب افزايش مي يابد .

۷) بازده دستگاه حرارتي را افزايش داده ؛ به طوري که سوخت مصرفي لازم براي گرم کردن آب کمتر مي شود .

۸) کاهش چشمگيرخوردگي ونتيجه افزايش طول عمرسيستم هاي صنعتي را شاهد خواهيد بود .

۹) جرم گرفتگي و رسوبات را از جدار داخلي لوله هاي قديمي و کارکرده پاک مي کند .

۱۰) از تشکيل مجدد رسوب و جرم بر روي جدار داخلي لوله ها جلوگيري شده و هزينه تعميرات و نگهداري کمتر مي گردد.

۱۱) پاک کردن جدار داخلي مخازن و لوله ها را آسان تر مي کند .

۱۲) به نمک و ساير مواد شيميايي نيازي ندارد و اصولاً هزينه ي مواد شيميايي تصفيه کننده و هزينه نگهداري آن صفر است .

مصارف خانگي دستگاه ضد رسوب الکترونيکي :

۱-کليه مبدل هاي حرارتي و برودتي (موتورخانه ، شوفاژ، پکيج ، آبگرمن ديواري  و … )

۲-کليه تجهيزات  مصرف کننده آب  (دستگاه تصفيه آب خانگي RO ، ماشين ظرفشويي، ماشين لباسشويي و … )

۳- کليه تجهيزات بهداشتي (استخر،سونا،،دوش،جکوزي ،کارواش و …)

مراکز مصرف ضد رسوب :

منازل مسکوني و ساختمان هاي تجاري، هتل ها ، رستوران ها ، مدارس ، بانکها ، بيمارستانها ، مراکزدندانپزشکي

 مصارف صنعتي  دستگاه ضد رسوب الکترونيکي :

۱-کليه مبدلهاي حرادتي و برودتي (چيلرها،ايرواشرها ،برج هاي خنک کننده،پکيج يونيت و …)

۲- کليه دستگاه هاي خنک شونده با آب (تزريق پلاستيک،نورد فلزات . …)

مصارف کشاورزي :

۱-    سيستم هاي آبياري تحت فشار (قطره اي ،تيپ،باراني، بابلر و …)

۲-  جهت افزايش راندمان محصول ميتوان از دستگاه هاي مخصوص کشاورزي استفاده نمود.

دام و طيور:

۱-  کارگاههاي توليد وتکثيرماهيان خاص وپرورش ماهيان

۲-  مرغداري ( تخم گذار، گوشتي)

۳-  دامداريها وگاوداريهاي شيري

مشاوره
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *