<"img src="https://campkrupp.net/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg>

امروز در خدمت شما هستیم با معرفی دستگاه کلرزن

 

کلرچیست؟

کلرتوسط کارل یک شیمیدان سوئدی کشف گردید، کلرخالص یک گونه گازسمی و بسیارکشنده است .

اولین باراین گازسمی به صورتی استفاده شد که جان افرادزیادی رادرجنگ های مختلف ازجمله جنگ جهانی اول گرفت.

کلربا وجوداینکه شامل ضررهای ازقبیل سمی ، کشنده بودن دارای مزایا و نقش های مفید دیگریست،برای مثال NACL یا همان

کلروسدیم ،به عنوان مواد ضدعفونی کننده ،درصنعت کاغذ سازی …. به صورت گسترده درطبیعت یافت می شود.

 

یک کلرزن مناسب به چه صورت انتخاب میشود؟

آبهای مختلف درچاه های گسترده نیازبه اضافه شدن کلربه میزان مختلفی داردکه به کمک سیستم کلرزن این عملیات و فرآیند قابل اجرا می شود.

برای ازبین بردن میکروب ها و مواد مضر و ذرات سمی  وهمچنین  بوها ی نامطبوعی که دربرخی مناطق وچاه ها قراردارد از دستگاه کلرزن

استفادهای گسترده ایی می شود.

به چه میزان کلرباید مورد استفاده قرارگیرد؟

کلربه اندازها ومقدارهای مختلفی به مواد متفاوت می تواند اضافه شود،که به میزان   PPM  اضافه و تزریق می شود، وبرای هر مواد و یا باکتری

و…. میزان PH وحتی زمان درتماس بودن کلر با مواد بسیار مورد توجه قرارمی گیرد و مورد اهمیت است .

چطوربدانیم که کلرزن چه حجمی نصب کنیم؟

مرحله بعدی درگزینش کردن میزان واندازه بزرگ کوچکی پمپ دراین است که چندموردبایدمورد توجه قرار گیردکه درمحلی که درآن کلر اضافه

می کنیم  درهردقیقه چه میزان آب درجریان است. قبل ازمحل  مخزن تحت فشار بهترین محل یا مکان  برای اضافه کردن کلر به آن است .

به گونه ایی می توان گفت برای فهمیدن مقدارجریان عبوری درآب ،بایدتوجه  داشته باشیم که به چه میزان جریان عبوری آب  داریم تا مقدار متناسبی

کلربه آن اضافه می کنیم.

ویژگی های مثبت  دستگاه کلر زنی

۱-حمل ونقل وایجادوالحاق دستگاه کلرزنی .

۲- کم کردن میزان هزینه موادی مانندکلر.

۳- به کاربردن اسان وموردنیازنبودن افرادماهریاصاحب کار.

۴-درصورت معیوب شدن هرقسمت سیستم کلرزنی هر قطعه به راحتی قابل جداسازی وتعمیرمی باشد.

 

شرایط اتاقک دستگاه کلرزن

۱- محفظه داخلی سیستم را ازگرما ونور خورشید،وهمچنین سرما نگهداری ومحافظت کند.

۲- دارای فضای مناسب برای تهویه ،روشنایی، و همچنین میزان برق که برحسب نوع وکارایی دستگاه باشد.

۳ – برروی لوله آب ونزدیک محل اضافه کردن کلرباشد.

 

مشاوره
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *