ادیو متری ( شنوایی سنجی )

ادیو متری ( شنوایی سنجی ) Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

ادیو متری ( شنوایی سنجی )

ادیو متری ( شنوایی سنجی )ادیو متری ( شنوایی سنجی )
در آزمایش ادیو متری به دو طریق هوایی استخوانی آستانه شنیدن صوت خالص اندازه گیری می شود در روش هوایی با استفاده از یک دستگاه ادیو متر صوت خالص در فرکانس های مرکزی یک اکتاو باند توسط گوشی به هر گوش و در روش استخوانی با عبور صوت از طریق استخوان ماستوئید آستانه درک هر گوش اندازه گیری می گردد.
از طریق دو روش آسیب های حسی عصبی از آسیب های گوش میانی متمایز میگردد.جهت ارزیابی میزان شنوایی فرد آزمون های مختلفی بکار می رود که آزمون شنوایی سنجی با استفاده از صوت خالص یکی از این آزمون ها می باشد.
این آزمون بهترین و معمولترین آزمون شنوایی سنجی شغلی است ، در این آزمون اصوات خالص با شدت های مختلف و در فرکانس های ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و۸۰۰۰ هرتز یک بار از طریق هدایت هوایی (هدفون) و یک بار از طریق هدایت استخوانی به هر دو گوش ارسال گردیده و آستانه شنوایی برای هر یک از دو مسیر اندازه گیری می شود که به نام آستانه هدایت هوایی وآستانه هدایت استخوانی معروفند.
اگر فقط آستانه هدایت هوایی بالا باشد ولی آستانه هدایت استخوانی طبیعی باشد فرد دچار کاهش شنوایی هدایتی است. در صورتی که هر دو آستانه شنوایی بالا و دو نمودار برهم منطبق باشند فرد دچار کاهش شنویی حسی عصبی است.این آزمون در محیط کار جهت مشخص کردن وضعیت شنوایی کارگران ، افراد حساس به صدا پایش کاهش شنوایی در طول دوره کار و تنظیم برنامه حفاظت شنوایی بکار میرود.
شنوایی سنجی باید در زمان شروع به کار به منظور ارزیابی میزان شنوایی فرد انجام   شود و به عنوان مبنایی برای مقایسه آزمونهای شنوایی سنجی آینده به کار می رود.
شنوایی سنجی دوره ای در فواصل منظم (سالیانه یا هردو سال یکبار) جهت پایش کاهش
شنوایی در میان کارگران شاغل در محیط های پر سر و صدا بکار میرود.
در هنگام آزمون باید صدای زمینه کم بوده و با مقادیر استاندارد همخوانی داشته باشد.نتایج اندازه گیری آستانه شنوایی روی نمودار یا جداول مخصوصی تحت نام ادیوگرام ثبت می گردد
 برای تعیین افت دائم شنوایی در اثر صدا ، آستانه شنوایی در هر یک از ۴ فرکانس مهم ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ،۲۰۰۰و۴۰۰۰ هرتز را پس از کسر اثر سن در فرمول زیر وارد و میزان نقصان دائم شنوایی با شاخص NIHL  (افت شنوایی ناشی از صدا) محاسبه می گردد.
      NIHL =  TL 500 + TL 1000 + TLl2000 + TLl4000 / 4        
   TLآستانه شنوایی در فرکانس مورد نظر در هر گوش
   NIHL افت دائم شنوایی ناشی از سر و صدا
با محاسبه افت دائم ناشی از صدا برای هر گوش می توان با رابطه زیر افت کلی شنوایی ناشی از صدا برای هردوگوش را محاسبه نمود.
NIHLt  =  (NIHL b * 5) + (NIHLp) / 6                               
NIHLt     افت دائم کلی هر دو گوش
   NIHLb افت دائم گوش بهتر
NIHLp     افت دائم گوش ضعیف
با داشتن افت دائم براساس روش زیر می توان میزان یا درصد معلولیت هر گوش را تعیین نمود.
MI (%) = (NIHL – ۲۵) * ۱٫۵                                           
MI    درصد معلولیت هرگوش
درصد معلولیت هر دو گوش طبق رابطه زیر محاسبه میگردد.
MIt  =  (MIb *  5) + (MIp * 1) / 6                                    
MIb   درصد معلولیت هر دو گوش
MIt   درصد معلولیت گوش بهتر
MIp    درصد معلولیت گوش بدتر
اثرسن بر شنوایی
به طور طبیعی با افزایش سن افراد دچار نقصان شنوایی می گردند بر اساس بررسی ها دو نمودار اثر سن برای زنان و مردان به دست آمده است که باید قبل از محاسبه افت دائم هر گوش در فرکانس مربوطه لحاظ گردد.
دستگاه ادیومتر(شنوایی سنج)
این دستگاه دارای سه قسمت اصلی است:
۱-                  صفحه تنظیم بسامد(فرکانس)- این صفحه برای انتخاب فرکانس های مختلف به کار می رود و معمولا در شنوایی سنج های جدید اوکتاوی بوده و بسامد های ۸۰۰۰ -۴۰۰۰-۲۰۰۰-۱۰۰۰-۵۰۰-۲۵۰-۱۲۵-۶۳ هرتز را در بر دارد.
۲-                صفحه کنترل وتنظیم شدت –این صفحه شدت مورد نیاز را ایجاد می کند و به درجات ۵ دسی بلی تقسیم شده که از ۵- دسی بل شروع و به ۱۱۰ دسی بل ختم می شود.
۳-               دکمه قطع و وصل – توسط آزمایش کننده کنترل می شود و زمان ارسال صدا را به شنونده تعیین می کند . پس از اندازه گیری شنوایی فرد روی ادیوگرام ثبت می گردد در ثبت نتایج از علائم بین المللی زیر استفاده میشود .
گوش راست              o (قرمز رنگ)                گوش چپ                  * (آبی رنگ)
محدوده های افت شنوایی
بر اساس تقسیم بندی موسسه ملی استاندارد آمریکا و آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا محدوده زیر برای افت دائم در فرکانس های ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتز معرفی شده است.
الف – افت شنوایی هر گوش کمتر از ۲۵ دسی بل ، کم شنوایی تلقی نمی شود
ب – افت بین ۴۰ -۲۵ دسی بل کم شنوایی جزئی
ج – افت بین۵۵  – 40 دسی بل کم شنوایی ملایم
د –  افت بین ۷۰ – ۵۵ دسی بل کم شنوایی متوسط
ه – افت بین ۹۰ – ۷۰ دسی بل کم شنوایی شدید
و – افت بالا تر از ۹۰ دسی بل ناشنوایی عمیق یا کری دائم

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۳۲

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *