آلاینده های شیمیایی هوا

آلاینده های شیمیایی هوا Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

آلاینده های شیمیایی هوا

آلاینده های شیمیایی هواrnrn مقدمه کلی
rnrnآلاینده‌ها بر حسب ترکیب شیمیایی‌شان به دوrnگروه آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروژن هستند. برخی ازrnذرات آلی که بیش از سایر ذرات آلی در اتمسفر یافت می‌شوند عبارتند از: فنلها ، اسیدهای آلی و الکلها و معروفترین ذراتrnمعدنی موجود در اتمسفر عبارتند از نیتراتها ، سولفاتها و فلزاتی مانند آهنrn، سرب ، روی و وانادیم.
rnrn منابع آلاینده‌ها
rnrnهوا دارای آلاینده‌هایrnطبیعی نظیر هاگهای قارچها ، تخم گیاهان ، ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار حاصل ازrnآتش جنگلها و فوران آتشفشانهاست. همچنین هوا حاوی گاز منو اکسید کربن تولید شده بهrnشکل طبیعی (CO)rnحاصل از تجزیه متان (CH4) و هیدروکربنها بهrnشکل ترپنهای ناشی از درختان کاج ، سولفید هیدروژن (H2S) و متان (CH4) حاصل از تجزیه بی‌هوازیrnمواد آلی می‌باشد.
rnمنابع آلاینده‌ها را بطور کلی می‌توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد: حمل و نقل متحرک ، احتراق ساکن ، فرآیندهایrnصنعت ، دفع مواد زاید جامد .
rnrn 
rnrn هیدروکربنها
rnrnترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربنrnهستند به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه آلیفاتیک و آروماتیکrnتقسیم می‌شوند.
rnrn هیدروکربنهای آلیفاتیک
rnrnگروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل آلکانها ،rnآلکنها و آلکین‌ها هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که درrnواکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند. الکنها که معمولا به نام اولفین‌ها خوانده می‌شوند. اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تاrnحدودی فعال‌اند. این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیادrnواکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانوی مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ازن (O3) را بوجود می‌آورند.rnهیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (۳۲۶mg/m3) برای سلامت انسان وrnجانوران خطرساز نیست.
rnrnrnrnrn rn
rn rnrnrn

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۰۶

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *