کلرسنج

کلر سنج
ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : کلرزن

روش صحیح کلرسنجی آب

روش صحیح کلرسنجی آب تعاریف : آب آشامیدنی : منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت  یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.دفع فاضلاب : منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با ادامه مطلب


برچسب ها:

گروهها : مقالات تخصصی

ما را دنبال کنید