گندزداها۲

گندزداها۲ گندزداها۲گندزداها :‌وجود میکروب های بیماریزا در محیط زندگی ، قدرت و تکثیر و انتقال آنها از فرد بیمار به شخص سالم و توانایی آلوده نمودن غذا وسایر نیازمندیهای روزمره آنان ، دانشمندان را برآن داشت تا با این دشمنان نامرئی انسان مقابله نمایند و درصدد کشف راههای مبارزه برآیند.گندزدائی : گندزدائی عبارت است از ادامه مطلب


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

ما را دنبال کنید