نقش سپتیک تانک

سپتیک تانک
امروزه با توجه به کاهش روز افزون منابع آبی در کشور و با در نظر گرفتن این حقیقت که 3/2 از مساحت کشور را مناطق کویری و خشک تشکیل داده، ارزش آب آشامیدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. آمارها نشان میدهد که بخش عظیمی از منابع آب شیرین کشور در بخش کشاورزی ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

فاضلاب در مصارف شهری

اگر پذیرفته ایم که مصرف آب های آلوده خطراتی دارد، مصرف فاضلاب احیا شده به طریق اولی خطرناک خواهد بود، استفاده از آبهایی که فاضلاب دریافت می نمایند در مصارف شهری به عوامل زیر بستگی دارد: 1-زمان انتقال آب بین نقطه تخلیه فاضلاب و نقطه برداشت آب 2-میزان رقیق شدن فاضلاب 3-ضد عفونی شدن آب ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

کیفیت آب، تعیین رنگ – روش آزمون

کیفیت آب، تعیین رنگ – روش آزمون هدف ودامنه کاربرد هدف از تدوین این استانداردآزمایش وتعیین رنگ آب می باشد.این استاندارد درمورد انواع آبها شامل منابع آب زیرزمینی، آب آشامیدنی وآبهایی با مصارف خانگی وشهری ، آبهای کشاورزی وپسآب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری کاربرددارد. این استاندارد رنگ ظاهری ورنگ واقعی نمونه های آب را ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

آیین نامه ی بهداشت محیط

آیین نامه ی بهداشت محیط ماده ی ۱ : الف. بهداشت محیط: بهداشت عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارند. ب. آب آشامیدنی: آب آشامیدنی، آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

ما را دنبال کنید