RDF استفاده از سوخت حاصل از زباله

RDF استفاده از سوخت حاصل از زباله Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

RDF استفاده از سوخت حاصل از زباله

RDF استفاده از سوخت حاصل از زبالهRDF استفاده از سوخت حاصل از زباله
مقدمه
هر فرد روزانه بطور میانگین یک کیلوگرم زباله تولید می کند. که پس از استحصال اولیه توسط افراد غیر مسئول حدود ۸۰۰ گرم آن باقی می ماند یعنی در یک شهر ده میلیونی مانند تهران روزی ۸ میلیون کیلو یا هشت هزار تن زباله خواهیم داشت، که ما اگر ۶۰ درصد آن را مناسب کارکردن و تبدیل به سوخت بدانیم حدود ۵ هزار تن زباله ای خواهیم داشت که تبدیل به سوخت خواهد شد. حال با یک ضرب و تقسیم ساده پی به اهمیت اقتصادی آن می بریم. بدیهی است از این طریق می توان به میلیونها  کیلو انرژی دست یافت. کشورهایی مانند فرانسه، سوئیس و ژاپن در این طرح پیشگام هستند. یکی دیگر از روشهای استحصال انرژی از زباله استفاده از گاز حاصله از تجزیه بی هوازی در اماکن دفن می باشد. به نظر می رسد که فقط سازمان حفاظت از
رواج دارد. RDF است که یک چنین طرحهایی راپیش می راند. این روش در حال حاضر بیش از EPA محیط زیست آمریکا
روزانه حدود ۸۱ تن زباله بیمارستانی در کشور تولید می شود. در حال حاضر ۶۳۰ نوع از مواد شیمیایی و خطرناک در
بیمارستان های کشور وجود دارد. حدو ۳۰۰ نوع آن غیر سمی و ۳۰۰ مورد آن سمی و خطرناک است. از سوئی هر تخت
۲ کیلوگرم زباله تولید می کند. حداقل ۸ درصد آب شرب شهر تهران از منبع آبهای زیر زمینی / بیمارستانی در شبانه روز ۷۱۰
تامین می شود که با روش غیر بهداشتی دفع زباله های خطرناک بیمارستانی، فاضلاب این منابع وارد منابع آبهای زیرزمینی می
شود. آمار ها حکایت از آن دارد که حدود دو هزار واحد درمانی- بهداشتی کشور تقریبا ۱۰۰ تن زباله تولید می کند که به دلیل
عدم جمع آوری و تفکیک صحیح این مقدار زباله و اختلاط با زباله های دیگر تبدیل به ۴۰۰ تن می شود. از مجموع این واحد ها
فقط ۱۲۶ واحد زباله سوز دارند که ۸۲ دستگاه آن فعال و ۴۴ دستگاه باقیمانده غیر فعال هستند. بنابر این آمار تولید سوخت از
زباله در شرایط کاملاً کنترل شده حتی می تواند این معضلات را نیز رفع نماید.
واقع در سوئد، زباله , RENOVA. شرکت
هایی که قابل استفاده برای نی سازی خاک می باشند جدا نموده و باقی آن را برای تولید گرما و برق استفاده می نماید. انرژی
تولیدی در این نیروگاه در صورتی که زباله قابل احتراق استفاده گردد، معادل انرژی حاصل از ۱۲۰۰۰۰ تن نفت در سال می
باشد. به منظور حصول سوختی هر چه تمیز تر، در قسمت پیش از سوزاندن زباله، زباله های غیر قابل سوزاندن را جدا نموده و تاحد امکان له می نمایند تا با اینکار به سوختی تمیزتر دست یابند. تبدیل زباله به نیرو تنها بخشی از سیاست انرژی بازیافتی
اروپاست، اما افزایش تعداد پروژه های جدید، نوید توجه روزافزون به این دیدگاه را میدهد. کشور انگلیس هر سال بیش از ۱۰۰
میلون تن زباله تولید می کند. با در نظر گرفتن دیگر اعضای اروپا این رقم به یک میلیارد تن نیز می رسد. سیاست مدیریت
زبالهای که همگام با سوزاندن زباله برای مصارف سوختی باشد، به تسهیل و حل مشکل جهانی زباله کمک بسیاری می کند.
مقادیر زباله خانگی، تجاری و صنعتی کاملا مرتبط با رشد اقتصادی است چون هر چه اقتصادی شکوفاتر و پیشرفته تر باشد، زباله نیز بیشتر تولید می شود و با روند صعودی رشد جمعیت جهان، این مساله می تواند طی دهه های آینده حادتر نیز بشود.
ت. بی شک، تصور عموم از تولید و انتشار گازهای مضر ، بزرگترین مانع نفوذ نیرو گاه های تولید انرژی از زباله به
بازار است.در حال حاضر مسئله کمبود انرژی از مسائل روز میباشد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سوخت مورد نیاز خودرا از کشورهای دیگر تامین می نمایند. امروزه استفاده از انرژی های دیگر همچون انرژی های پاک مانند بازیافت انرژی
از مواد زائد بعنوان سوخت جایگزین بدلیل ارزان و قابل دسترس بودن و تبدیل سریعتر به انرژی مورد نیاز مورد توجه
به مواد پسمانده ای RDF . یک نوع بازیافت انرژی است Refuse Derived Feul (RDF قرار گرفته. در اصل
گفته می شود که پس از انجام پروسه های مختلف بازیافت به عنوان سوخت حاصل از مواد زائد تولید میشود.
علاوه بر تولید انرژی ، در زیبایی محیط زیست، آمایش زمین، بهداشت عمومی، عدم آلودگی آب و هوا و همچنین
ملاحظات اقتصادی نقش موثری داشته باشد.
 موضوع بررسی فرایندRDF و اهمیت آن از دو جهت اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار داد.

 بطور کلی می توان زباله را در سه گروه طبقه بندی نمود:
الف- زباله های شهری
ب- زباله های صنعتی
ج- زباله های خطرناک
زباله های شهری
-۱ پس مانده مواد غذایی
-۲ اشغال
-۳ خاکستر
-۴ زباله های ویژه
-۵ نخاله ها و ضایعات ساختمانی
-۶ مواد زائد ناشی از صنعت و کشاورزی
امروزه تولید انرژی به دو طریق صورت می گیرد:
-۱ روش مستقیم: سوزاندن زباله
-۲ روش غیر مستقیم: کمپوست ، پیرولیز، بیوگاز، سوخت ناشی از زبالهRDF
به مواد پسمانده ای گفته می شود که پس از انجام پروسه های مختلف بازیافت به عنوان سوخت حاصل از RDF
مواد زائد تولید می شود.
 در دهه ۷۰ میلادی گسترش یافت که نیازمند  Wilcox و Babcock در شمال آمریکا بوسیله RDF تکنولوژی احتراق
در کشورهایی همچون امریکا، ایتالیا، RDF بود. امروزه RDF سرمایه گذاری کلان در نگهداری و بهره برداری
فرانسه، آلمان، کانادا، اسپانیا، بلژیک ، اتریش ، سوئد، هند و نیوزلند تولید می گردد.
انجام آزمایشات ابتدایی برای شناسایی مواد زائد خام می باشد. سپس مواد زائد وارد RDF اولین مرحله از تولید
مرحله پس از عبور از دستگاه خرد کنده اولیه که هدف تقلیل اندازه مواد می باشد وارد سرندگردان شده و ذرات ریزکمتر۵۰ میلی متر ذرات درشت بیش از۵۰۰میلی مترجدا می شود از مزایای سرند گردان کاهش مصرف انرژی و
راحتی مکانیسم فرایندهای بعدی می باشد.
FE ,AL در مرحله بعدی آهن آلات در قسمت جذب آهن بوسیله آهن ربا جدا می شوند که این فرایند باعث بازیافت
می شود. سپس برای جداسازی مواد سبک و RDF و… در پلیت Zn,Pb و سایر فلزات و همچنین کاهش علظت
مواد را از تونل های بادی عبور داده آنچه باقی می ماند وارد خرد کننده ثانویه شده  حذف ذرات کمتر از۱۰ میلی متر
سپس مواد موجود بوسیله خشک کننده، خشک می گردد که هدف از این فرایند کاهش آب و مواد آلی و افزایش
و ارزش حرارتی و دوام سوخت می باشد. در نهایت مواد خشک شده را بصورت گلوله های استوانه ای
به قطر ۱/۸ سانتی مترو طول ۱ سانتی متر در آورده
است که به عنوان سوخت RDF و آنها را از خنک کننده عبور می دهیم که ماده تولیدی پلیت
جایگزین یا همراه با سوختهای فسیلی در کوره ها و دیگ های بخار یا توربین گازی و مصارف دیگر به کار می رود که
اهمیت آن امکان جابجایی سوخت برای استفاده در مصارف مختلف می باشدکه در ادامه در مورد آن بحث می شود.
آگاهی از کمیت و کیفیت مواد زائد جامد است که نقش به سزایی در ارزیابی طراحی و RDF اولین قدم در تهیه
دارد. بدین جهت تعیین کمیت و کیفیت مواد زائد جامد از جنبه فیزیکی و RDF انتخاب تجهیزات در فرایند تولید
شامل: RDF شیمیایی در این فرایند حائز اهمیت است . مهم تری پرامتر فیزیکی مواد زائد جامد در فرایند
تعیین ترکیبات و اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد، تعیین درصد وزنی، درصد رطوبت زباتله ، درصد چگالی و دانه بندی
ترکیبان زباله می باشد.
از آنالیز تقریبی و آنالیز نهائی استفاده می شود. به عنوان مثال در آنالیز RDF در تعیین پارامترهای شیمیایی فرایند
تعیین درصد رطوبت خاکستر، مواد فرار، کربن ثابت و در آنالیز نهایی تعیین درصد کربن هیدروژن، RDF تقریبی
اکسیژن ، نیتروژن ، سولفید و کلر اهمیت دارد.
RDF متوسط ترکیبات فیزیکی و شیمیایی مواد زائد جامد برای تولید

: RDF تجهیزات مورد نیاز باری تولید
شامل:
-۱ خرد کننده اولیه
 2- سرند گردان
 3- جداکننده مغناطیس
-۴ تونل بادی
 5- خرد کننده ثانویه
 6- خشک کننده
-۷ خنک کننده
 8- گندله سازی
RDF انواع
را بر اساس نوع عملیات و RDF وجود ندارد و RDF امروزه در کشورهای صنعتی هنوز تشخیص علمی برای انوا
سخت تولید شده از زباله طبقه بندی کنند که به شکل زیر می باشد
مواد اولیه: شکل خام (MSW) RDF
مواد زائد جامدی که حداقل پردازش برای حذف مواد زائد حجیم و درشت صورت گرفته است
مواد اولیه: ذرات درشت (Corse-RDF)RDF
مواد زائد جامدی که به منظور جداسازی ذرات درشت حاوی فلزات آهنی یا بدون آن پردازش شده و ۹۵ درصد از وزن
ذرات از سرند با قط ۶ اینچ عبور می کنند.
مواد اولیه: ذرات کرکی(خرد شده) (Fluff-RDF)RDF
مواد زائد جامدی که برای حذف فلز، شیشه و مواد آلی بر اثر پردازش خرد شده و ۹۵ درصد از وزن ذرات از سرند با
قطر ۱۲ اینچ عبور می کنند.
مواد اولیه: مواد پودری (Poeder-RDF)RDF
بخش قابل احتراق مواد زائد که بر اثر پردازش پودری شده و ۹۵ درصد از وزن ذرات از سرند با قطر ۱۰ اینچ عبور می
کند.
مواد اولیه: مواد زائد متراکم شده (Densified-RDF) RDF
بخش قابل احتراق مواد زائد که متراکم شده و به شکل گلوله ای، صدفی ، مکعبی و اشکال مشابه تبدیل می شود.
مواد اولیه: مایع RDF
بخش قابل احتراق مواد زاد که به سوخت مایع تبدیل می شود.
مواد اولیه: گاز RDF
بخش قابل احتراق مواد زائد که به سوخت گاز تبدیل می شود
مشخصات محصول:
که از بخش آلی مواد زائد جامد شهری ساخته می شود می تواند به شکل تکه تکه یا پودر نرم شده یابه شکل RDF
گلوله یا مکعب های متراکم شده تولید شود وحدود ۴۰تا ۵۰ درصد مواد زائد شهری به   RDF  تبدیل می شود ارزش حرارتی آن حدود۶۵۰۰تا ۷۰۰۰   BTU  مقدار خاکستر تولیدی کمتر از ۱۵ درصد بوده و اندازه  97  درصدذرات آن کمتر از۴
از لحاظ هزینه تولید گرانتر اما از نظر d-RDF متراکم RDF,RDF  اینچ است. از میان انواع
را می توان به تنهایی و یا مخلوط با زغال سنگ مشتعل RDF عملیات نقل و انتقال و ذخیره آسانتر است. به هر حال
که مجهز به دریچه خروجی با کنترل خاکستر می باشد سوزاند . به هر حال Water well شد. درون کوره هایی مثل
به همراه سوختهای فسیلی می تواند منبع مناسبی برای تولید الکتریسیته و گرما باشد. RDF
کوچکتر می باشد moss-fired از لحاظ ابعاد در مقایسه با سیستم های احتراق توده ای RDF سیستم های احتراق
جهت رطوبت گیری و تولید انرژی در مجاورت محفظه احتراق باشد فضای RDF در صورتیکه فراید آماده سازی
در محفظه ای جدا از ساختمان اصلی محفظه RDF بیشتری مورد نیاز دارد البته در برخی مواقع فرایند آماده سازی
پتانسیل احتراق در محل دیگر می باشد RDF احتراق جهت تولید انرژی صورت می گیرد که یکی از ویژگیهای مهم
می تواند بسیار موثر از سیستم احتراق تودهای کنترل شود بدلیل ماهیت بسیار RDF علاوه بر این سیستم احتراق
احتراق محصول با بهره برداری مناسب تر و کارایی بالاتر وسایل کنترل آلودگی هوا و در RDF مشابه و یکنواخت
و نیز سایر آلاینده های هوا خواهد بود. همچنین این CO2 نتیجه کاهش انتشار آلاینده ها همچون نیتروژن، گوگرد،
سیستم در صورت طراحی مناسب فرایند جهت حذف اجزایی چون فلزات پلاستیک و دیگر اجزای قادر بر کنترل
در مقایسه با سوزاندن RDF و دی اکسین می باشد. به هر حال سوزاندن cfcs آلاینده های خطرناکی همچون
مستقیم مواد زائد جامد شهری پردازش نشده مزایای بسیاری از جمله تولید انرژی بالاتر دارد.

RDF اهمیت محیط زیستی
منبع انرژی پایان ناپذیر و با حداقل آلودگی است این سوخت در هنگام احتراق بیشترین ارزش حرارتی را دارد RDF
و علاوه بر آن احداقل اثرات سوئئی را بر محیط زیست دارد، لذا می توان از آن به عنوان سوخت جایگزین استفاده
نمود. از طرف دیگر از آنجایی که یکی از مشکلات عمده بیشتر در سالهای اخیر دفع بهداشتی زباله می باشد با تبدیل
می توان به روش مناسبی از بازیافت دست یافت. RDF زباله به
به عنوان سوخت جایگزین از قطع درختان و تخریب جنگلها جلوگیری RDF همچنین با بازاریابی درست جهت فروش
می شود.
: RDF اهمیت اقتصادی
همانطور که قبلاً اشاره شد بازیافت فقط به معنی جمع اوری و پردازش برای استفاده مجدد نیست بلکه اگر به همراه
عملیات بازیافت بازاریابی مناسب صورت نگیرد این فعالیت از نظر اقتصادی منجر به شکست خواهد شد. اما در صورت
یک فعالیت اقتصادی مناسب و بادوام به شمار می RDF فرایند تولید RDF بازاریابی مناسب جهت فورش محصولات
دلار برای هر تن زباله در روز برآورد    در ایالات متخده ۱۰۲۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ RDF آید.بطوری که متوسط هزینه تولید
شده است.
پیش پردازش شده که به عنوان سوخت جایگزین در صنایع کاربرد دارد را می توان به عنوان یک کلید RDF به هر حال
اقتصادی به شمار آورد که نیاز به وضع قرار دادی محکم بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی دارد زیرا در بعضی
و عدم بازاریابی صحیح از خرید آن امتناع می گردد که در نهایت d-RDF بخصوص RDF مواقع به دلیل گران بودن
می شود. RDF منجر به ورشکستگی صنعت تولید
RDF مزایا و معایت
مزایا شامل:
یک فعالیت رو به توسعه و جامع همراه با بازیابی تعادئلی انرژی می باشد. RDF-1
می تواند به عنوان سوخت جایگزین یا به همراه دیگر سوختها در بویلر های صنعتی استفاده شود. RDF -2
می تواند بطور هوازی یا بی هوازی بازیافت شود. RDF مواد آلی زباله جهت تولید
می تواند بمدت طولانی ذخیره شود. RDF متراکم شده RDF -4
درشت بطور مستقیم در محل استفاده شده و قابل ذخیره نمی باشد. RDF
ناچیز می باشد. RDF – مقدار آلاینده های خطرناک و فلزات سنگین در
پردازش شده نیمی از ارزش حرارتی زغال را دارد. RDF

معایب شامل:
حتی در کشورهای صنعتی انجام نشده است. RDF – بازاریابی مطمئن جهت مصرف
با کیفیت بالا و RDF یکی از علل عدم موفقیت تولید RDF – کمبود اپراتور مجرب در بهره برداری سیستم
عدم کنترل آلودگی هوا در سیستم می باشد.
همواره با هزینه بالاست. RDF تولید
__________طولانی می باشد. RDF مدت زمان تولید
چشمگیر است. RDF – مصرف انرژی اولیه جهت تولید
نسبت به سایر سوختها منجر به صندمات بیشتری به لوله ها و بویلرها می شود. RDF –
در خاکستر آن سبب بوی تعفن و صدمه به محفظه احتراق و سطح K,N به دلیل وجود فلزات قلیایی نظیر
بویلرها می شود.
از نظر تئوری می توان تا ۹۰ درصد زباله های شهری را به طوریکه قابل خرید و فروش باشند بازیافت نمود در حالیکه
معتقد است در بهترین شرایط تنها می توان۵۶ درصد زباله ها را بازیافت نمود . EPA آژانس حفاظت محیط زیست
در سال ۱۹۷۹ میزان بازیافت مواد و انرژی تنها ۷ درصد بوده که در سال ۱۹۹۰ این میزان در سطح ملی برای امریکا به
۱۱ درصد رسید.
تولید شده از آن انجام گرفت که RDF   در سال ۱۹۸۶مقایسه ای بین ارزش حرارتی ناشی از احتراق مواد زائد خام و
بیشتر از مواد زائد خام می باشد. نتایج این بررسی منجر به RDF در این بررسی مشاهده گردید که ارزش حرارتی
گردید. RDF توسعه فرایند تولید
را بر اساس نوع عملیات پردازشی که بر روی مواد زائد خام صورت می گرفت ، طبقه بندی نمودند طی این RDF

و استفاده از آن بعنوان سوخت جایگزین نکات زیر پیشنهاد می شود: RDF جهت ارتقاء تولید

-۱ تهیه و توجه به برنامه های بازیافت رسمی و قانونی
RDF – برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای فعالیتهای تحقیقاتی در خصوص بازیافت انرژی نظیر
– آموزش مسئولان خدمات شهری جهت آشنایی با روشهای جدید و تکنولوپی مدرن بازیافت انرژی بخصوص
RDF
–           تهیه الزامات قانونی بیشتر برای شهرداری ها و صنایع جهت بازیافت زباله و تولید آن به انرژی های نو

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۵۵

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *