hand lay out

han-lay-out
hand lay out OF Camp krupp در بسیاری از سازه های قدیمی همواره مبحث تعمیر، بازسازی، عایق کاری و آب بندی مطرح بوده است. در مواردی که بدلیل بزرگ بودن سازه امکان انتقال بمنظور آب بندی یا عایق کاری آن وجود ندارد ضروری است این عملیات در محل اجرای پروژه انجام پذیرد. در صورت تصمیم ادامه مطلب

گروهها : hand lay out, محصولات و خدمات

ما را دنبال کنید