hand lay out OF Camp krupp در بسیاری از سازه های قدیمی همواره مبحث تعمیر، بازسازی، عایق کاری و آب بندی مطرح بوده است. در مواردی که بدلیل بزرگ بودن سازه امکان انتقال بمنظور آب بندی یا عایق کاری آن وجود ندارد ضروری است این عملیات در محل اجرای پروژه انجام پذیرد. در صورت تصمیم شما کارفرمایان بر عایق کاری استخرها، مخازن ذخیره مایعات، برجهای خنک کن و ... در محل، این شرکت مفتخر است اعلام نماید تکنولوژ...