داکت اسپلیت

داکت اسپلیت داکت اسپلیت یکی از کارامدترین و پرکاربردترین سیستم های تهویه سرمایشی و گرمایشی میباشد. ساختار داکت اسپلیت از یک واحد خارجی(هواساز) و یک واحد داخلی (واحد کندانسینگ) تشکیل شده است که بوسیله دو لوله مسی به یکدیگر متصل شده اند. عملکرد داکت اسپیلیت بگونه ایست که عمل تهویه را در تمام فضاهای یک واحد ساختمانی از طریق کانال هایی که در بالای سقف کاذب اجرا میشود، بصورت همزمان انجام میدهد. داکت ا...