سیستم هواده

هوادهی
سیستم های هواده هواده ها هواده های سطحی دورتند منداب (ایرمند) ایرمند یک هواده شناور قائم است که برای انواع سیستم های هوادهي کاربرد دارد. این نوع هواده قدرت پمپاژ بالایی داشته و با ایجاد اختلاط شدید هوا و آب از راندمان انتقال اکسیژن بالایی برخوردار است. از جمله ویژگیهای هواده های ايرمند می توان ادامه مطلب

گروهها : هوا ده

ما را دنبال کنید