اسمز معکوس

اساس کار اسمز معکوس فرض کنید دو ظرف ، یکی حاوی آب نمک (۱) ودیگری حاوی آب خالص (۲) توسط یک لوله به یکدیگر متصل بوده وهر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک ادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : اسمز معکوس RO, محصولات و خدمات

آب شیرین کن RO

آب شیرین کن
آب شیرین کن شرکت کمپ – RO تاریخچه دستگاه های RO: ایده روند اسمزی برای اولین بار در سال 1748 توسط آقای ژان آنتونی نولت (Jean Antonie Nollet) ارایه گردید. تا 200 سال پس از ارایه این موضوع، روند اسمز معکوس فقط در مقیاس آزمایشگاهی انجام می گرفت. در سال 1949 دانشگاه کلیفرنیا در لس ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,

گروهها : اسمز معکوس RO, محصولات و خدمات

ما را دنبال کنید