فر پیتزا پز

فر پیتزا پز
تجهیزات فست فود- فر پیتزا پزادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

خمیر پهن کن

خمیر پهن کن
تجهیزات فست فود- خمیر پهن کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

مخلوط کن رومیزی

مخلوط کن رومیزی
تجهیزات فست فود- مخلوط کن رومیزیادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

میکرو فر برقی

میکرو فر برقی
تجهیزات فست فود- میکرو فر برقیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

آبمیوه گیر اتوماتیک

آبمیوه گیر اتوماتیک
تجهیزات فست فود- آبمیوه گیر اتوماتیکادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

شربت سرد کن

شربت سرد کن
تجهیزات فست فود- شربت سرد کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه آبمیوه گیر

تجهیزات فست فود
تجهیزات فست فود- دستگاه آبمیوه گیرادامه مطلب


برچسب ها: , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود

یخ خرد کن

یخ خرد کن
تجهیزات فست فود- یخ خرد کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه توستر نواری

دستگاه توستر نواری
تجهیزات فست فود-  دستگاه توستر نواریادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

قهوه جوش

قهوه جوش
تجهیزات فست فود- قهوه جوشادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه ساندویچ ساز

sandwich maker
تجهیزات فست فود- دستگاه ساندویچ سازادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه پخت کباب ترکی

donor grilles
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه, تجهیزات فست فود, دستگاه پخت کباب ترکیادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

فر سالاماندر

فر سالاماندر
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه, تجهیزات فست فود,فر سالاماندرادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه برش نان

دستگاه برش نان
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه, تجهیزات فست فود, دستگاه برش نانادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود

فر کانوکشن

Slide16
تجهیزات فست فود – فر کانوکشنادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

ما را دنبال کنید