میز برنج پاک کنی و میز مرغ و ماهی پاک کنی

میز برنج پاک کنی و میز مرغ و ماهی پاک کنی
تجهیزات آماده سازی-  میز برنج پاک کنی و میز مرغ و ماهی پاک کنیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

گاری حمل دیگ

گاری حمل دیگ
تجهیزات آماده سازی- گاری حمل دیگادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

کابینت زمینی

کابینت زمینی
تجهیزات آماده سازی- کابینت زمینیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

قفسه بندی

قفسه بندی
تجهیزات آماده سازی- قفسه بندیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, محصولات و خدمات

طبقات استیل دیواری

طبقات استیل دیواری
تجهیزات آماده سازی- طبقات استیل دیواریادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, محصولات و خدمات

میز کار رویه چوبی

میز کار رویه چوبی
تجهیزات آماده سازی- میز کار رویه چوبیادامه مطلب

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

تخته ساطور

تخته ساطور
تجهیزات آماده سازی- تخته ساطورادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

تانک چلو صاف کن

تانک چلو صاف کن
تجهیزات آماده سازی- تانک چلو صاف کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

میز تمام استیل

میز تمام استیل
تجهیزات آماده سازی- میز تمام استیلادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

ما را دنبال کنید