تجهیزات آشپزخانه

تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی پس از سال ها کسب تجربه در محافل صنعتی و انجام پروژه های صنعتی و تاسیساتی شرکت کمپ تواید و عرضه تجهیزات رستوران و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی را آغاز نموده و افتخار انجام پروژه هایی بزرگی را در رده های سلف سرویس دانشگاهی ، آشپزخانه بیمارستان ، کیترینگ شرکت های هواپیمایی و آشپزخانه شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت را داشته است.امیدواریم همواره در کنار شما تضمین کننده ...