فریزر ایستاده تک درب

فریزر ایستاده تک درب
فریزر ایستاده تک درب – خنک کننده ها و انبارادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, خنک کننده ها و انبار, محصولات و خدمات

یخچال ایستاده تک درب

یخچال ایستاده تک درب
خنک کننده ها و انبار- یخچال ایستاده تک دربادامه مطلب


برچسب ها: , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, خنک کننده ها و انبار, محصولات و خدمات

سینک تک لگن

سینک تک لگن
تجهیزات شستشو- سینک تک لگنادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات شستشو, محصولات و خدمات

سینک دو لگن

سینک دو لگن
تجهیزات شستشو- سینک دو لگنادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات شستشو, محصولات و خدمات

سینک دو لگن

سینک دو لگن
تجهیزات شستشو- سینک دو لگنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات شستشو, محصولات و خدمات

سینک شستشو متحرک

سینک شستشو متحرک
تجهیزات شستشو- سینک شستشو متحرکادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات شستشو, محصولات و خدمات

سینک شستشو با کابینت

سینک شستشو با کابینت
تجهیزات شستشو- سینک شستشو با کابینتادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات شستشو, محصولات و خدمات

گرم خانه متحرک برقی

گرم خانه متحرک برقی
تجهیزات سرو غذا- گرم خانه متحرک برقیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات سرو غذا, محصولات و خدمات

کانتر گرم بن ماری

کانتر گرم بن ماری
تجهیزات سرو غذا- کانتر گرم بن ماریادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات سرو غذا, محصولات و خدمات

کانتر سرد یخچال دار

کانتر سرد یخچال دار
تجهیزات سرو غذا- کانتر سرد یخچال دارادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات سرو غذا, محصولات و خدمات

کانتر سلف سرویس

کانتر سلف سرویس
تجهیزات سلف سرویس- کانتر سلف سرویسادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات سرو غذا, محصولات و خدمات

میز برنج پاک کنی و میز مرغ و ماهی پاک کنی

میز برنج پاک کنی و میز مرغ و ماهی پاک کنی
تجهیزات آماده سازی-  میز برنج پاک کنی و میز مرغ و ماهی پاک کنیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

گاری حمل دیگ

گاری حمل دیگ
تجهیزات آماده سازی- گاری حمل دیگادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

کابینت زمینی

کابینت زمینی
تجهیزات آماده سازی- کابینت زمینیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

قفسه بندی

قفسه بندی
تجهیزات آماده سازی- قفسه بندیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, محصولات و خدمات

طبقات استیل دیواری

طبقات استیل دیواری
تجهیزات آماده سازی- طبقات استیل دیواریادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, محصولات و خدمات

فر پیتزا پز

فر پیتزا پز
تجهیزات فست فود- فر پیتزا پزادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

خمیر پهن کن

خمیر پهن کن
تجهیزات فست فود- خمیر پهن کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

مخلوط کن رومیزی

مخلوط کن رومیزی
تجهیزات فست فود- مخلوط کن رومیزیادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

میکرو فر برقی

میکرو فر برقی
تجهیزات فست فود- میکرو فر برقیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

آبمیوه گیر اتوماتیک

آبمیوه گیر اتوماتیک
تجهیزات فست فود- آبمیوه گیر اتوماتیکادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

شربت سرد کن

شربت سرد کن
تجهیزات فست فود- شربت سرد کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه آبمیوه گیر

تجهیزات فست فود
تجهیزات فست فود- دستگاه آبمیوه گیرادامه مطلب


برچسب ها: , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود

یخ خرد کن

یخ خرد کن
تجهیزات فست فود- یخ خرد کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه توستر نواری

دستگاه توستر نواری
تجهیزات فست فود-  دستگاه توستر نواریادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

قهوه جوش

قهوه جوش
تجهیزات فست فود- قهوه جوشادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

اجاق دو شعله ایستاده

اجاق دو شعله ایستاده
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق دو شعله ایستادهادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق تمام گریل با صفحه یک تکه

اجاق تمام گریل با صفحه یک تکه
تجهیزات پخت و پز صنعتی-  اجاق تمام گریل با صفحه یک تکهادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

ماهیتابه گردان

ماهیتابه گردان
تجهیزات پخت و پز صنعتی- ماهیتابه گردانادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق گریل

اجاق گریل
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق گریلادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق شش شعله با فر

اجاق شش شعله با فر
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق شش شعله با فرادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق شش شعله بدون فر

اجاق شش شعله بدون فر
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق شش شعله بدون فرادامه مطلب

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق چهار شعله بدون فر

اجاق چهار شعله بدون فر
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق چهار شعله بدون فرادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق دو شعله ایستاده

اجاق دو شعله ایستاده
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق دو شعله ایستادهادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق گاز رومیزی

اجاق گاز رومیزی
تجهیزات پخت و پز صنعتی- اجاق گاز رومیزیادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

سیستم پخت مرکزی

سیستم پخت مرکزی
تجهیزات پخت و پز صنعتی- سیستم پخت مرکزیادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

دیگ خورشت پز

دیگ خورشت پز
تجهیزات پخت و پز صنعتی- دیگ خورشت پزادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

دیگ چلوپز

دیگ چلوپز
تجهیزات پخت و پز – دیگ چلوپزادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق گریل رومیزی

اجاق گریل رومیزی
تجهیزات پخت و پز– اجاق گریل رومیزیادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

فر سالاماندر

فر سالاماندر
تجهیزات پخت و پز– فر سالاماندرادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق فر تمام گریل با صفحه یک تکه

اجاق فر تمام گریل با صفحه یک تکه
تجهیزات پخت و پز- اجاق فر تمام گریل با صفحه یک تکهادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق فر تمام گریل

اجاق فر تمام گریل
تجهیزات پخت و پز– اجاق فر تمام گریلادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

پلوپز سه ردیفه

پلوپز سه ردیفه
تجهیزات پخت و پز– پلوپز سه ردیفهادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

پاستا پز

پاستا پز
تجهیزات پخت و پز – پاستا پزادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

ماهی تابه گردان

ماهی تابه گردان
تجهیزات پخت و پز – ماهی تابه گردانادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

منقل کباب سنتی

منقل کباب سنتی
تجهیزات پخت و پز– منقل کباب سنتیادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

کباب پز تمام استیل

کباب پز تمام استیل
تجهیزات پخت و پز – کباب پز تمام استیلادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق فر نیم گریل

اجاق فر نیم گریل
تجهیزات پخت و پز– اجاق فر نیم گریلادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق فر چهار شعله

اجاق فر چهار شعله
تجهیزات پخت و پز صنعتی – اجاق فر چهار شعلهادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

اجاق سه شعله فردار

اجاق سه شعله فردار
تجهیزات پخت و پز – اجاق سه شعله فردارادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

پلوپز دو ردیفه

پلوپز دو ردیفه
تجهیزات پخت و پز – پلوپز دو ردیفهادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

دستگاه ساندویچ ساز

sandwich maker
تجهیزات فست فود- دستگاه ساندویچ سازادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه پخت کباب ترکی

donor grilles
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه, تجهیزات فست فود, دستگاه پخت کباب ترکیادامه مطلب


برچسب ها: , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

فر سالاماندر

فر سالاماندر
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه, تجهیزات فست فود,فر سالاماندرادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

دستگاه برش نان

دستگاه برش نان
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه, تجهیزات فست فود, دستگاه برش نانادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود

میز کار رویه چوبی

میز کار رویه چوبی
تجهیزات آماده سازی- میز کار رویه چوبیادامه مطلب

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

تخته ساطور

تخته ساطور
تجهیزات آماده سازی- تخته ساطورادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

سینک شسشو

سینک شسشو
تجهیزات شستشو- سینک شسشوادامه مطلب


برچسب ها: , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات شستشو, محصولات و خدمات

تانک چلو صاف کن

تانک چلو صاف کن
تجهیزات آماده سازی- تانک چلو صاف کنادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

میز تمام استیل

میز تمام استیل
تجهیزات آماده سازی- میز تمام استیلادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : تجهیزات آماده سازی, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

دیسپلی سرد

دیسپلی سرد
خنک کننده ها و انبار – دیسپلی سردادامه مطلب

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, خنک کننده ها و انبار, محصولات و خدمات

فر کانوکشن

Slide16
تجهیزات فست فود – فر کانوکشنادامه مطلب


برچسب ها: , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, تجهیزات فست فود, محصولات و خدمات

سیستم پخت مرکزی

سیستم پخت مرکزی
تجهیزات پخت و پز – سیستم پخت مرکزیادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , ,

گروهها : تجهیزات پخت و پز, تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی, محصولات و خدمات

تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه
تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی پس از سال ها کسب تجربه در محافل صنعتی و انجام پروژه های صنعتی و تاسیساتی شرکت کمپ تواید و عرضه تجهیزات رستوران و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی را آغاز نموده و افتخار انجام پروژه هایی بزرگی را در رده های سلف سرویس دانشگاهی ، آشپزخانه بیمارستان ، کیترینگ شرکت ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , ,

گروهها : تجهیزات رستوران و آشپزخانه صنعتی

ما را دنبال کنید