سردخانه جسد

سردخانه جسد
سردخانه جسد به اتاقک هایی گفته میشود که در بیمارستان ها و کلینیک های بزرگ برای نگه داری جسد برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به کمپرسورهای قدرتمند استفاده شده در این نوع از اتاقک ها که سردخانه جسد نامیده میشوند، میتوان دمای داخل آن را از صفر تا هشت درجه ادامه مطلب


برچسب ها: , , , , , , , , ,

گروهها : قفسه بندی بیمارستانی

سردخانه جسد

سردخانه جسد-سردخانه بیمارستان
سردخانه جسد,سردخانه بیمارستانادامه مطلب


برچسب ها: ,

گروهها : قفسه بندی بیمارستانی

سردخانه بیمارستان

سردخانه جسد
سردخانه جسد بغل باز شوادامه مطلب


برچسب ها: , , ,

گروهها : قفسه بندی بیمارستانی

ما را دنبال کنید