سردخانه جسد

سردخانه جسد به اتاقک هایی گفته میشود که در بیمارستان ها و کلینیک های بزرگ برای نگه داری جسد برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به کمپرسورهای قدرتمند استفاده شده در این نوع از اتاقک ها که سردخانه جسد نامیده میشوند، میتوان دمای داخل آن را از صفر تا هشت درجه سانتی گراد زیر صفر تنظیم نمود. سردخانه های جسد در 2 نوع بغل بازشو و  و کشویی در ظرفیت های 1 تا 6 نفره تولید میگردد. همچنین ب...