وظایف و اختیارات کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ای

وظایف و اختیارات کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ای Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

وظایف و اختیارات کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ای

وظایف و اختیارات کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ایوظایف و اختیارات کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ای
 
وظایف کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای
نقش کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ای بررسی و حل مشکلات خاص ایمنی وبهداشتی توسط کارکنان یا ارجاع به مدیریت است.کمیته ایمنی و اعضاء آن همچنین در شناسایی ،ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار به سازمان یا شرکت کمک می کنند.برای مثال:
انجام بازرسی های منظم از ساختمانها حداقل هر سه ماه یکبار
آنالیز اطلاعات بویژه آمار و اطلاعات حوادث و رویدادهای محیط کار برای شناسایی خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای و روند آن.
بررسی و تلاش برای حل مشکلات ایمنی و بهداشت حرفه ای مطرح شده توسط کارکنان یا مدیریت.
اختیارات کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای
برای انجام این وظایف کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای دارای یکسری اختیارات قانونی است.بر اساس قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای اختیارات کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای بشرح زیر می باشد:
§ بازبینی اقدامات ایمنی و بهداشتی
§ بررسی مخاطرات ایمنی و بهداشتی
§ حل مشکلات ایمنی و بهداشتی
§ درخواست بازرس یا مشاور بیرونی در مواقعی که مشکل در داخل سازمان قابل حل نباشد.
چه مسایلی را مدیریت باید برای مشاوره ارجاع دهد؟
قانون جدید ایمنی و بهداشت مشاوره را یک فرآیند دو سویه می داند . همچنین با ارجاع مشکلات ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط کارکنان به مدیریت، قانون مدیریت را ملزم به مشاوره با کارکنان در مسائل عمده ایمنی وبهداشتی می نماید. این مسایل عبارتند از:
· طراحی تاسیسات جدید یا بازسازی ساختمانهای موجود
· طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای،خط و مشی ها و رویه ها
· ایجاد تغییرات یا ارائه روشهای کاری جدید از قبیل چرخه نوبت کاری که بر ایمنی و بهداشت کارکنان تاثیر دارد.
· خرید تجهیزات جدید مانند کامپیوترها یا تغییرات در ساختمانها و تجهیزات.
مدیران ملزم هستند تا مباحثی از این قبیل را که تاثیرات بالقوه بر ایمنی و بهداشت دارند به کمیته ارجاع داده یا با سایر مشاوران برای حصول اطمینان از آگاه بودن کارکنان و بازخورد آنها مشاوره کنند.
آیا این به مفهوم اطاعت مدیر از توصیه های کمیته ایمنی وبهداشت حرفه ای یا مشاوران است؟
نه.بعنوان بخشی از وظیفه مدیریت ،اتخاذ تصمیم نهایی در مورد مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای بر عهده مدیریت است.اما مدیریت باید توصیه های کمیته را بطور جدی در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد.
در صورتی که مدیریت کمیته را نادیده بگیرد چه اتفاقی می افتد؟
صرف اینکه مدیریت کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای را دایر کرده رافع مسولیت های مدیریت در قبال کمیته نیست.بمنظور تکمیل وظایف خود مدیریت باید:
· اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه ای را با کارکنان به اشتراک بگذارد.
· فرصت بیان دیگاهها و نظرات کارکنان نسبت به مسائل ایمنی و بهداشتی را فراهم کند.
· از نظرات و پیشنهادات کارکنان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کند.
همانطور که قبلا بیان شد یک مدیر همچنین باید در مورد برخی موضوعات خاص که در قانون ذکر شده مشاوره کند.در صورتیکه مدیر این موضوعات را به مشاوره نگذارد تخلف از مقررات صورت گرفته است.
مسئولیت های مدیریت در ارتباط با کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای
قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای برخی الزامات قانونی خاص را مطرح می کند تا اطمینان حاصل شود که مدیریت امکانات ،زمان و حمایت مالی را برای مکانیسم مشورتی که در محیط کار دایر شده را فراهم میکند.بطور خاص نماینده کمیته و نمایندگان کارکنان عضو کمیته باید بتوانند:
· دسترسی قابل قبول به کارکنان در طول ۱۲ ساعت کار جهتد مشاوره داشته باشند.
· دسترسی قابل قبول به محیط کار در طول ساعات کار داشته باشند تا بتوانند جلسات،انتخابات و بازرسی ها را انجام دهند.
· حق الزحمه ای برای مشارکت آنها در کمیته و ارائه خدمات مشاوره ای از جمله آموزش و حضور در جلسات دریافت کنند.
· بازپرداخت هزینه های معقول صرف شده برای فعالیتهای مشاوره ای از جمله آموزش
· مکان مناسب برای فعالیتهای مشاوره ای.این مکان باید دارای تلفن،فاکس،امکانات کپی، جای مناسب برای بایگانی و اتاق جلسات باشد.
در کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای نمایندگان باید توسط کارکنان برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند.نمایندگان کمیته ایمنی و بهداشت و نیز نمایندگان کارکنان و مدیریت در کمیته باید آموزش های رسمی را گذرانده باشند.این آموزش ها باید شامل یک دوره چهار روزه از یک مرکز آموزش رسمی معتبر باشد.آموزش باید در طول ساعات کار بوده و هزینه آن توسط مدیریت پرداخت گردد.
روش حل مسایل و مشکلات ایمنی و بهداشت حرفه ای
بر اساس مقررات جدید ایمنی و بهداشت حرفه ای وظیفه اصلی حل مشکلات ایمنی و بهداشت حرفه ای بر عهده کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای است.برای این منظور مدیریت باید فرصت مطرح کردن مشکلات و ارائه راه حلها را به کارکنان بدهد.مراحل کار بشرح زیر است:پ
در صورت امکان کارکنان باید برای حذف یا کنترل خطرات محیط کار در منبع تلاش کنند (بعنوان مثال حذف خطرات سقوط با برداشتن جعبه ها و موانع یا تمیز کردن مواد ریخته شده) ۱-در صورتیکه مشکل ایمنی و بهداشتی بسرعت قابل حل نباشد کارکنان باید در اولین فرصت مسله را به سرپرست یا مسئول خود گزارش کنند.۲-مسئول مربوطه باید برای حل مشکل تلاش کرده و اقدامات لازم را مبذول نماید-
۳-جائیکه سرپرست قادر به حل مشکل نیست کارکنان یا سرپرست باید مسئله را از طریق نمایندگان خود به کمیته ارجاع دهد
در صورتیکه نماینده مدیریت در کمیته قادر به حل مشکل نیست در یک محدوده زمانی قابل قبول مسئله باید به بازرس بیرونی یا نماینده ار گان دولتی مسئول برای تحقیق و رسیدگی ارجاع شود

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۵۷

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *