مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوسمقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوسبر اساس اطلاعات فنی فوق و مزایای اقتصادی , استفاده از الکترودیالیز ترجیح داده می شود.
 راههای ارائه شده توسط سازندگان دستگاههای اسمز معکوس برای رفع مشکلهای فوق در مقاله ای دیگر ارائه خواهد شد        .   
چگونگی جریان آب در سیستم غشایی الکترودیالیز در شکل شماره ۱ نشان داده شده است.
مهاجرت آنیونها و کاتیونها از میان غشاءها با توجه به جنس غشاء صورت می گیرد و جریان اصلی آب موازی با غشاء است (عمود بر جریان مهاجرات یونها).در مورد واحدهای اسمز معکوس شکل دیگری کاربرد دارد (شکل ۲).
جریان آب تحت تاثیر فشار از میان غشاء عبور می کند. از نقطه نظر کلی آنچه مشخص است این است که مورد دوم نیاز به پیش تصفیه بیشتری دارد.در مورد سیستم های بزرگ تصفیه آب به روش اسمز معکوس نقطه نظرهایی وجود دارد که مطابق آن سرمایه گذاری برای پیش تصفیه که ممکن است تا هشت مرحله صورت پذیرد تقریباٌ ۵۰% از سرمایه گذاری کل خواهد بود.
 
+    آنیون              – کاتیون
                                           
      جریان آب                                                                                 جریان آب
شکل شماره ۱:چگونگی جریان آب در واحدهای الکترودیالیز                        شکل شماره ۲:چگونگی جریان آب در واحدهای اسمز معکوس
 در جدول زیر طرح پیش تصفیه آب در مورد دستگاههای الکترودیالیز و اسمز معکوس نمایش داده شده است.
 
مرحله
اسمز معکوس
الکترودیالیز
۱
مدیا فیلتراسیون
مدیا فیلتراسیون
۲
منعقدسازی

۳
فیلتراسیون

۴
گندزدایی

۵
فیلترکربنی

۶
فیلتر کارتریجی

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۷:۰۴:۴۲

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *