مدیریت شیرابه درمحل دفن

مدیریت شیرابه درمحل دفن Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

مدیریت شیرابه درمحل دفن

مدیریت شیرابه درمحل دفنمدیریت شیرابه درمحل دفن
مراکز دفن مواد زائد جامد درصورتی که شیرابه وانتشار گاز درآنها کنترل نگردد اثرات زیست محیطی مختلفی را ممکن است از خود بروزدهند . شیرابه تولید شده درمرکز دفن زباله شهری شامل مقادیر عظیمی ازالودگی شامل مواد آلی (مانند اسید های چرب والکل ها ) وغیرآلی مانند (فلزات ونیتروژن آمونیومی ) می باشند(۱)

مشخصات شیرابه به ترکیب مواد زائد جامد وفرایند های بیولو.ژیکی وشیمیایی که درداخل مرکز دفن رخ می دهد وابسته است ودرنتیجه غلظت مواد درشیرابه درنتیجه پیشرفت تجزیه زباله کاهش می یابد. سایر عوامل مانند آب وهوا ،پوشش برف ،واندازه مرکز دفن ،درکیفیت شیرابه تاثیر گذار خواهندبود وبنابراین کیفیت شیرابه به طور مفصل تغییر خواهد کرد. (۲)
بنابراین قابلیت استفاده از یک روش برای تصفیه شیرابه به طور گسترده به مشخصات شیرابه ونوسانات روش درمقابل تغییرات در کیفیت شیرابه وابسته می باشد.
تعریف شیرابه (leachate ):عبارت است از مایعی بد بو به رنگ قهوه ای تیره که از داخل موادزائد به خارج تراوش کرده وحاوی مواد محلول ومعلق می باشد.دراغلب زمینهای دفن ،شیرابه ازتجزیه مواد آلی ومایعی که ممکن است از منابع خارجی مثل زهکشی آبهای سطحی ،آب باران ،آبهای زیرزمینی ،آبهای ناشی ازمنابع زیرزمینی که وارد مواد زائد شده باشد ،ناشی می شود.
ترکیب شیرابه: زمانی که دراثر تجزیه مواد شیرابه ازداخل آنها به خارج تراوش می کند، تمامی مواد بیولوژیکی ،شیمیایی موجود درموادزائد را همراه دارد.جدول زیر ترکیب شیرابه مواد زائد درمحل دفن جدید وقدیم را نشان می دهد.(۴)

اطلاعات مربوط به ترکیب شیرابه مواد زائد جامد درمحل های دفن جدید وقدیم
اجزاء ترکیبی

 
محل دفن جدید(کمتراز۲سال) mg/l

 
محل دفن قدیم بیش از۱۰ سال mg/l

 
دامنه

 
متداول

 

۲۰۰-۱۰۰
۱۶۰-۸۰
۵۰۰-۱۰۰
۴۰۰-۱۰۰
۱۲۰-۸۰
۴۰-۲۰
۱۰-۵
۱۰-۵
۸-۴
۵۰۰۰-۵۰۰
۴۰۰-۱۰۰
۲۰۰-۵۰
۴۰۰-۵۰
۲۰۰-۱۰۰
۴۰۰-۱۰۰
۵۰-۲۰
۲۰۰-۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOD5
TOC
COD
کل جامدات معلق (TSS )
ازت آلی
ازت آمونیاکی
نیترات
فسفرکل
ارتوفسفات
قلیائیت برحسب CaCO3
کلسیم
منیزیم
پتاسیم
سدیم
کلر
سولفات
کل آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30000-2000
20000-1500
60000-3000
2000-200
800-10
800-10
40-5
10-5
80-4
10000-1000
3000-200
1500-50
1000-200
2500-200
3000-200
1000-50
1200-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10000
6000
18000
500
200
200
25
30
20
3000
200
250
200
500
500
300
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۷:۰۴:۳۰

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *