شناساگرها

شناساگرها
1 vote, 2.00 avg. rating (56% score)
شناساگرها Reviewed by Admin on Apr 16Rating: 2

شناساگرها

شناساگرها

آبی تیمول

رنگ اسیدی: قرمز
دامنه PH برای تغییر رنگ: 1.2 – 2.8
رنگ قلیایی: زرد

متیل اورانژ

رنگ اسیدی: قرمز
دامنه PH برای تغییر رنگ: 3.1 – 4.5
رنگ قلیایی: زرد

سبز برموکروزول

رنگ اسیدی: زرد
رنگ قلیایی:
دامنه PH برای تغییر رنگ:
سرخ متیل

رنگ اسیدی: قرمز
رنگ قلیایی: زرد
دامنه PH برای تغییر رنگ: 4.2 – 6.3

لیتموس

رنگ اسیدی: قرمز
رنگ قلیایی: آبی
دامنه PH برای تغییر رنگ: 5 – 8

آبی برم‌تیمول

رنگ اسیدی: زرد
رنگ قلیایی: آبی
دامنه PH برای تغییر رنگ: 6 – 7.6

آبی تیمول

رنگ اسیدی: زرد
دامنه PH برای تغییر رنگ: 8 9.6
رنگ قلیایی: آبی

فنل فتالین

رنگ اسیدی: بی‌رنگ
دامنه PH برای تغییر رنگ: 8.3 – 10
رنگ قلیایی: قرمز

زرد آلیزارین

رنگ اسیدی: زرد
دامنه PH برای تغییر رنگ: 10 – 12.1
رنگ قلیایی: ارغوانی کم رنگ

تیمول فتالئین

رنگ اسیدی: بی‌رنگ
دامنه PH برای تغییر رنگ: 9.3 – 10.5
رنگ قلیایی: آبی

ایندوفنول

رنگ اسیدی: قرمز
دامنه PH برای تغییر رنگ: 7.1 – 9.1
رنگ قلیایی: آبی

برموفنول آبی

رنگ اسیدی: زرد
دامنه PH برای تغییر رنگ: 3 – 4.6
رنگ قلیایی: ارغوانی

مالاشیت سبز

رنگ اسیدی: زرد
آبی
دامنه PH برای تغییر رنگ: 0 – 2
11.5 – 14
رنگ قلیایی: سبز
بی‌رنگ

آزو بنفش

رنگ اسیدی: زرد
دامنه PH برای تغییر رنگ: 13 – 11
رنگ قلیایی: بنفش

متیل بنفش

رنگ اسیدی: زرد
دامنه PH برای تغییر رنگ: 0.15 – 3.2
رنگ قلیایی: بنفش

در تاریخ : 2014-04-16 06:04:40


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید