سیستم تبرید جذبی

سیستم تبرید جذبی

سیستم تبرید جذبیReviewed by Admin on Aug 24Rating:

طرز کار و اجزا اصلی سیستم های تبرید جذبی

قبل از تشريح طرز كار اين سيستم ها ،اجزاي اصلي آن به شرح زير معرفي مي گردند:

الف-ابزوربر ياجذب كننده

ب-ژنراتوريا توليد كننده

ج-كندانسوريا تقطير كننده

د-اواپراتور ياتبخير كننده

ﻫ- يك شير انبساط،يك شير فشار شكن و يك پمپ نيز علاوه بر اجزاي بالا در چرخه سيال بكار گرفته مي شوند،اما با اضافه شدن يك سيال گازي با خواص ويژه مي توان پمپ را حذف كرد.طرز كار اين سيستم بدين صورت است:در اين سيستم دو سيال بكار مي رودكه يكي سيال جاذب و ديگري سيال مبرد مي باشد. با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به كندانسور مي رود بخار مبرد در كندانسور تقطير شده و پس از عبور از شير انبساط وارد اواپراتور مي گردد،با تبخير در اواپراتور گرما از محيط اطراف توسط مبرد دريافت شده و توليد سرما مي شود.پس از آن مبرد وارد جذب كننده مي شود ودر آنجا توسط محلول جاذب كه از ژنراتور توسط كاهش فشار به جذب كننده آمده است جذب مي گردد.حال محلول مبرد و جاذب ايجاد شده در جذب كننده كه داراي سيال مبرد زيادي مي باشد توسط پمپ به ژنراتور فرستاده مي شود و بدين ترتيب سيكل جذبي تكميل مي گردد.در سيكل جذبي وقتي بخار مبرد به جذب كننده وارد شده و جذب مي شود،باعث بالا رفتن دماي ماده جاذب مي شود كه اين حرارت توسط يك كويل سرد از جذب كننده خارج مي شود.تفاوت پمپ هاي استفاده شده در اين سيستم با پمپ هاي معمولي اين است كه اين پمپ ها پره اي (طبقه طبقه اي ) هستند زيرا اگر اين گونه نباشند سيال از قسمت پر فشار به قسمت كم فشار منتقل مي شودوبا كاربرد اين پمپ امكان برگشت سيال به صفر مي رسد.

در سيستم هاي جذبي تنها بخشي كه احتياج به كار مكانيكي دارد پمپ است كه كار آن در مقايسه با كمپرسور بكار رفته در سيستم ها تراكمي بسيار كمتر است.

در حقيقت در يك سيستم جذبي تركيب پمپ و ژنراتور كار كمپرسور را انجام مي دهد.چرا كه عموما حجم زيادي از مبرد در يك حجم كم جاذب ،جذب مي شود سپس توسط پمپ فشار اين محلول بالا رفته وارد ژنراتور مي شود.

پس از آنكه در ژنراتور اين محلول را حرارت مي دهيم ،مبرد جدا شده و افزايش حجم مي يابد كه با توجه به اين افزايش حجم در نهايت فشار مبرد به قدر كافي بالا مي رود و خروجي ژنراتور مثل خروجي كمپرسور مي شود كه كه در شرايط مورد نياز كار در سيكل را دارد.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *