دانلود برنامه egout

دانلود برنامه egout Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

دانلود برنامه egout

دانلود برنامه egoutدانلود برنامه egout  
 
راهنمای استفاده از نرم افزار EGOUT

۱- مقدمه
نرم افزار طراحـی شبـکه فاضلاب EGOUT توسط مجتبی محمـودی مجدابادی تهیه شده است . زبان برنامه نویسیVisual Basic می باشد.برنامه بطور مستقیم با AutoCAنسـخه های ۲۰۰۰ & 20002 ارتباط بر قرار می کـند.نرم افزار از اطلاعات ترسیمی درنقشه استفــاده می کـند.و بدون نیـاز به ورود داده های متنی شبکه را طراحی و داده های طراحی را بر روی پلان ثبت میکند.برنامه داده های خروجـی را در جـداول مختـلف ارایه میکند که قابل ارسال به EXCELمیبا شد.نقشـه های پروفیـل طولـی نیز در محیط برنامه نمایش داده می شود ودر محیط ACADقابل ترسیم و پلات می باشد.

۲- نصب و راه اندازی نرم افزارEGOUT
1- سی دی نرم افزار را در درایو بگذارید.
۲- وارد پوشه EGOUT-setup شوید.
۳- فایل SETUP.exeرااجرا نمایید.در صورت نمایش پیام وجود فایل گزینه Yesرا برای حفظ فایل انتخاب نمایید.
۴- وارد پوشه EGOUTشوید و SETUP.exeرا اجرا نماییدو مسیر نصب برنامه را تعیین نمایید.
۵- وارد مسیری که برنامه نصب شده شوید و EGOUT.exeرا اجرا نمایید.
۳- قابلیتهای نرم افزار EGOUT

۳-۱- قابلیتهای EGOUT عبارتند از :

۱- ارتباط مستقیم با ACAD و دریافت داده ها از نقشه و درج داده های فروجی بر روی نقشه
۲- تعریف خطوط شبکه فاضلاب از طریق ترسیم خطوط شبکه در محیط ACAD و شناسایی ارتباطات خطوط شبکه توسط برنامه
۳- میانیابی رقوم ارتفاعی زمین از کدهای رقومی موجود در نقشه و درج رقوم میانیابی شده در نقشه بطوریکه رقوم درج شده قابل ویرایش توسط کاربر می باشد و انتقال رقوم درج شده به خطوط شبکه فاضلاب توسط برنامه
۴- حوزه بندی مساحتی و تراکمی بر روی نقشه با کنترل کامل طرح و اختصاص سطوح و جمعیت به خطوط شبکه توسط برنامه
۵- امکان مشاهده مشخصات هر لوله در پنجره Property محیط ACAD با امکان ویرایش)غیر فعال)
۶- امکان شاخه بندی، تعیین نام مسیر و نام آدمرو بطور خودکار منطبق به نظرات کاربر و شماره آدمرو و مسیر بر روی نقشه درج می گردد.
۷- انعطاف پذیر برنامه برای دریافت مبانی طراحی
۸- طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی شبکه جمع آوری فاضلاب با قابلیت انعطاف برای دریافت مبانی طراحی
۹- نمایش پروفیل طولی شبکه جمع آوری فاضلاب در محیط اختصاصی برنامه و قابلیت های کنترل ، تغییر شیب و عمق لوله ها و ابزار قوی و سریع برای تغییرات همزمان در پروفیل و مشخصات هیدرولیکی شبکه و ترسیم پروفیل طولی شبکه در محیط ACAD
10- نمایش داده های ورودی و خروجی شبکه در پنجره اختصاصی محیط برنامه و قابلیت انتقال داده ها به Excel
11- برآورد احجام عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو
۱۲- قابلیت قطعه بندی شبکه برای اسناد پیمان و تهیه جداول هیدرولیکی و احجام برای هر قطعه با حفظ کلیه ارتباطات قطعه های مجاور
۱۳- قابلیت ایجاد GIS شبکه جمع آوری فاضلاب برای مدیریت و کنترل پروژه ، نظارت ، اجرا و بهره برداری و نگهداری

۳-۱-۱- ارتباط مستقیم با ACAD
امکان ارتباط مستقیم برنامه با ACAD نسخه های ۲۰۰۰ و بالاتر از ویژگیهای برنامه است بطوریکه برای تهیه داده های ورودی شبکه فاضلاب نیازبه تهیه و استخراج اطلاعات از نقشه ها بطور دستی و یا برنامه واسطه نمی باشد.
برنامه مستقیما“ با نقشه شبکه در محیط ACAD کار می کند و ضمن فرآیند آماده سازی داده های اولیه شبکه، تحلیل و طراحی شبکه نقشه نیز متناسبا“ کامل می شود.
نقشه طرح شبکه به عنوان مرجع ورودی و خروجی برنامه می تواند در مراحل مختلف طراحی ، مناقصه، نظارت ، مدیریت پروژه و بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ابزار مناسب دریافت داده ها، نمایش اطلاعات ، پردازش داده ها و ارائه گزارش در قالب جداول مختلف را برای هر یک از مراحل فوق الذکر فراهم کرده است.

۳-۱-۲- تعریف خطوط شبکه فاضلاب
خطوط شبکه فاضلاب از طریق ترسیم خطوط بر روی نقشه مشخص می گردد. هر خط ترسیم شده در لایه های Sewer به منزله یک خط لوله شبکه می باشد و ابتدا و انتهای خط به ترتیب موقعیت آدمروی ابتدا و انتهای آن خط لوله می باشد. برای ترسیم خطوط لزومی برای رعایت جهت جریان و یا اجزای فرعی و اصلی شبکه نمی باشد اگر چه در تعیین موقعیت آدمروها و همچنین طول خطوط شبکه باید با دقت کافی انجام شود ولی طراح در هر زمان می تواند براحتی موقعیت ابتدا و انتهای خطوط و ارتباط خطوط لوله را تغییر و یا خطوط لوله را حذف و اضافه نماید. برای تعریف خطوط شبکه نیازی به وارد کردن نام آدمرو، شماره خط یا شماره مسیر نمی باشد.

۳-۱-۳- میانیابی رقوم ارتفاعی زمین
برنامه از رقوم ارتفاعی زمین در لایه Elevation ، رقوم ابتدای هر خط لوله را میانیابی کرده و بصورت Text در ابتدای هر خط و در لایه Gelv درج می نماید. شعاع جستجوی رقوم قابل تعیین است و با توجه به پوشش رقوم و دقت مورد نیاز شعاع جستجو تعیین می شود. برنامه درهرجهت جغرافیایی حداکثر ۴ رقوم ( جمعا“۱۶ نقطه ) را که فاصله کمتری نسبت به نقطه مورد نظر دارند میانیابی می کند.
رقوم درج شده در لایه Gelv قابل ویرایش توسط کاربر است. پس از تعیین کلیه رقوم خطوط برنامه رقوم مندرج در لایه Gelv را به خطوط شبکه منتقل می کند و متناسبا“ رقوم انتهای خطوط را با توجه به نحوه ارتباط خطوط شناسایی می کندورقوم زمین را به مختصات Zابتدا و انتهای هر خط اختصاص میدهد.

۳-۱-۴- حوزه بندی مساحتی و تراکمی
با رسم خطوط حوزه فاضلابگیر در لایه Area و خطوط حوزه تراکمی در لایه Density خطوط مشترک فاضلابگیر و تراکم در لایه Area-density برنامه حوزه بندی مذکور را شناسایی و سطوح و جمعیت هر حوزه را به نسبت طول هر یک از خطوط به طول کل حوزه اختصاص می دهد جمعیت کل و یا تراکم هر
حوزه تراکمی باید در لایه Density بصورت Text درج گردد. بدیهی است چنانچه یک حوزه فاضلابگیر دارای چند تراکم باشد در هنگام آنالیز حوزه ها تراکم وزنی را محاسبه و لحاظ می نماید.
طراح با توجه به جهت جریان سطح تحت پوشش هر خط لوله را شناسایی و با ترسیم خطوط مرز حوزه ها را مشخص می کند. حوزه بندی فاضلابگیر می تواند شامل یک حوزه کلی برای کلیه خطوط و یا شامل حوزه های کوچک برای یک یا چند خط باشد که تعداد و دقت آن به تشخیص طراح بستگی دارد.

۳-۱-۵- مشاهده خصوصیات هر لوله در ACAD
در محیط ACAD پنجره ای به نام Property وجود دارد که کلیه مشخصات هر موجودیت نقشه را نشان می دهد برنامه قابلیت الصاق اطلاعات شبکه به خطوط لوله ترسیم شده در ACAD را دارد و با فعال کردن آن می توان مشخصات لوله از قبیل شماره آدمرو ابتدا و انتها، مساحت، جمعیت، قطر و شیب و غیره را در پنجره Property مشاهده و مقدار هر یک از مشخصات را تغییر داد.)ای دکمه غیر فعال است.)

۳-۱-۶- شاخه بندی و شماره گذاری خطوط و مسیرها
شاخه بندی مسیرهای اصلی و فرعی بسادگی توسط برنامه امکان پذیر است. با تغییر رنگ سرشاخه های اصلی و فرعی به رنگ های قرمز (۱) ، زرد(۲) تا سفید (۷) برنامه شاخه های اصلی و فرعی را متمایز و رنگ کلیه خطوط هر شاخه را به رنگ مشخص شده در سرشاخه تغییر می دهد.
در یک شبکه شاخه بندی شده مسیر اصلی با رنگ قرمز (۱) و شاخه های فرعی درجه ۲،۳ و… به ترتیب به رنگ های زرد(۲)، سبز(۳) و… خواهند بود.
پس از شاخه بندی شبکه برنامه قابلیت نام گذاری مسیرها را دارد نام مسیرهای اصلی که قابل تعیین توسط کاربر می باشد ( مثلا“ A ) توسط برنامه به شاخه های فرعی منتهی به اصلی به صورت (A-1 ، A-2 ،… ) و به مسیرهای منتهی به A-1 بصورت ( A-1-1 ، A-1-2 و … ) نام گذاری می کند.
پس از نام گذاری شاخه ها برنامه شماره گذاری آدمروها را از آدمروی خروجی به اولویت اصلی یا فرعی بودن مسیر به سمت سرشاخه ها انجام می دهد. شماره آدمروی خروجی توسط کاربر قابل تعیین می باشد.

۳-۱-۷- انعطاف پذیری در دریافت مبانی طراحی
برنامه مبانی طراحی شبکه را در پنجره های مختلف دریافت می کند مبانی طراحی شامل سرانه فاضلاب ابتدا و انتهای طرح، درصد اتصال به شبکه پوشش حداقل روی لوله ، گزینه های نشتاب ، گزینه های جمعیت و تراکم، درصد آبهای ورودی و همچنین ضرایب محاسبه رواناب سطحی می باشد.
برنامه دبی ابتدا و انتهای طرح و همچنین کلیه پارامترهای هیدرولیکی را برای ابتدا و انتهای طرح محاسبه و ارائه می نماید.
همچنین درصد اتصال به شبکه برای ابتدا و انتهای طرح قابل تعریب می باشد. پوشش حداقل روی لوله به عنوان پیش فرض گرفته می شود ولی برای هر خط لوله مقدار پوشش حداقل قابل تعریف است.
برنامه گزینه های مختلف محاسبه نشتاب (     مترمکعب در هکتار، مترمکعب بر کیلومتر طول لوله، سرانه نشتاب و منحنی نشتاب ) و همچنین گزینه های مختلف محاسبه جمعیت ( دریافت تراکم، دریافت جمعیت هر خط ، دریافت جمعیت تجمعی خط و منحنی تراکم ) را دارد. برنامه برای محاسبه رواناب ورودی به شبکه برنامه ضرایب محاسبه رواناب را دریافت می کند و شبکه را همزمان برای فاضلاب و رواناب سطحی طراحی می کند.

۳-۱-۸- طراحی – بهینه سازی و شبیه سازی شبکه جمع آوری فاضلاب
برنامه دارای روالهای قوی طراحی شبکه فاضلاب می باشد. ابتدا دبی طراحی و دبی ابتدای طرح هر خط لوله با توجه به مبانی طراحی محاسبه می شود و بطور همزمان رقوم کف لوله با کنترل عمق ، سرعت حداقل ، سرعت حداکثر، رقوم کف و قطر لوله های بالادست ، شیب، قطر و رقوم کف لوله محاسبه و انتخاب می گردد.
ابزارهای کنترل طراحی عبارتنداز:
۱- شیب حداقل
۲- سرعت حداکثر در دبی پر لوله
۳- حداقل سرعت در لوله هائیکه به سرعت شستشو نمی رسند با شرط کنترل H/D
4- گزینه های نحوه انتخاب قطر
۵- شیب تعریف شده SDF و قطر تعریف شده DDF
6- لوله موجود EXIST
7- پمپاژ بالا آورنده

۳-۱-۸-۱- شیب حداقل
کاربر می تواند شیب حداقل برای هر قطر را در پنجره Diameter تعریف نماید. در صورتیکه برنامه با شیب منفی زمین و یا عمق زیاد مواجه شود شیب حط لوله را در حد شیب حداقل هر قطر حفظ می کند.

۳-۱-۸-۲- سرعت حداکثر برای هر قطر در پنجره Diameter قابل تعریف است چنانچه سرعت خط لوله برای دبی پر از مقدار حداکثر سرعت مشخص شده بیشتر شود برنامه شیب خط لوله را کم کی کند تا سرعت پر لوله به حداکثر سرعت کاهش یابد. کاهش شیب لوله منجر به ایجاد ریزش در منهول ابتدای خط می گردد.

۳-۱-۸-۳- چنانچه خط لوله ای به سرعت شستشو نرسیده باشد در صورتیکه در H/D لوله از مقدار حداقل مورد انتظار بیشتر باشد برنامه شیب لوله را افزایش می دهد تا به حداقل سرعت مورد انتظار برسد . اگر H/D خط لوله به مقدار حداقل برسد برنامه از به سرعت رساندن خط لوله صرف نظر می کند. انتخاب دقیق حداقل سرعت و حداقل H/D در طراحی شبکه مهم است و بستگی به تصمیم گیری طراح دارد. چنانچه H/D بیشتر از ۵/۰ حداقل و سرعت در حد سرعت شستشو انتخاب گردد عملا“ برنامه وارد این گزینه نمی شود.
برای تعیین مقدار مناسب H/D طراح می تواند شبکه را با H/D مختلف ( مثلا“ ۲۵/۰ ، ۲/۰، ۱۵/۰ و ۱/۰) طراحی و نتایج عمق شبکه را بررسی و عدد مناسب را انتخاب نماید.

۳-۸-۴- گزینه های نحوه انتخاب قطر
برنامه برای انتخاب قطر چند گزینه را در اختیار طراح قرار داده است. در گزینه ۱ برنامه برای حفظ عمق کمتر شیب کم و در نتیجه قطرهای بزرگتر را انتخاب می کند این گزینه برای شهرهای با شیب عمومی کم مناسب است.
در گزینه های ۲، ۳ تا ۵ به ترتیب برنامه به سمت انتخاب قطر کوچکتر رفته و در نتیجه در هر گزینه نسبت به گزینه بالاتر ممکن است عمق شبکه و همچنین درصد پرشدگی لوله ها افزایش یابد.

۳-۸-۵- امکان تعیین شیب و قطر خط توسط طراح
یکی از ابزارهای طراحی نرم افزار امکان تعیین شیب و قطر خطوط توسط طراح می باشد چنانچه طراح بخواهد قطر یک خط را بیشتر از قطر محاسبه شده در نظر بگیرد می تواند آن خط را DDF نماید. برنامه در صورتیکه قطر تعریف شده ظرفیت کافی دبی خط را داشته باشد قطر تعریف شده را حفظ می کند.
اگر طراح شیب یک خط را SDF‌ نماید. برنامه شیب تعریف شده را حفظ و آنرا تغییر نمی دهد فقط در موقع بهینه سازی شبکه برنامه کلیه خطوط را از SDF خارج می کند.

۳-۱-۸-۶- خطوط لوله موجود EXIST
چنانچه شبکه فاضلاب دارای لوله های موجود باشد طراح یا تعیین شیب، قطر و رقوم کف لوله در منهول ابتدا را تعیین و آن لوله را EXIST تعریف می کند. در این حالت برنامه شیب، قطر و رقوم کف لوله منهول را حفظ می کند و در صورتیکه ظرفیت لوله برای عبور دبی کافی نباشد هشدار می دهد.

۳-۱-۸-۷- ایستگاه پمپاژ بالا آورنده
طراح با انتخاب LIFT براحتی می تواند هر یک از منهولهای شبکه را بصورت LIFT تعریف نماید در این حالت چنانچه منهول ابتدای یک خط LIFT تعریف شده باشد برنامه رقوم کف خط لوله را از حداقل پوشش محاسبه می کند.

۳-۸-۸- بهینه سازی شبکه فاضلاب
بهینه سازی شبکه فاضلاب با توجه به قیمت خرید لوله، هزینه لوله گذاری و هزینه احداث آدمرو با توجه به عمق خط لوله و درصد افزایش هزینه برای هر متر افزایش عمق انجام گیرد. برنامه خطوط شبکه را برای حالتهای مختلف طراحی و هزینه آنها را مقایسه و شیب و قطر اقتصادی را انتخاب می کند.

۳-۸-۹- شبیه سازی شبکه فاضلاب
در حالت شبیه سازی برنامه قطر و شیب خطوط را همچنان حفظ می کند و فقط با ضریب بار مشخص شده حل هیدرولیکی نموده و H/D لوله هائیکه بیشتر از مقدار مشخص شده برای هر قطرباشد هشدار می دهد. از این گزینه برای تحلیل شبکه موجود و یا ارزیابی شبکه طراحی شده برای ضریب های افزایش ظرفیت می توان استفاده کرد.

۳-۱-۹- نمایش پروفیل طولی شبکه جمع آوری فاضلاب
در محیط اختصاصی برنامه پروفیل طولی شبکه جمع آوری نمایش داده می شود و ابزارهای قوی تغییر شیب ، تغییر عمق ، جستجوی خط لوله شیت بندی، مشاهده پارامترهای هیدرولیکی، SDF ، DDF ، LIFT و EXIST و یکنواخت کردن چندین خط لوله می باشد و تغییرات همزمان در کل شبکه اعمال می گردد. طراح کلیه پارامترهای طراحی شبکه از نظر عمل،قطر ، شیب ، سرعت، رقوم کف لوله را می تواند تحت کنترل داشته و در صورت لزوم آنها را تغییر دهد. پس از طراحی شبکه و مشاهده پروفیل طولی برنامه پروفیل را مستقیما“ در محیط ACAD ترسیم می کند همچنین گزینه تهیه فایل DXF از پروفیل وجود دارد.

۳-۱-۱۰- نمایش داده های خروجی شبکه در پنجره اختصاصی برنامه
برنامه قابلیت نمایش داده های ورودی ، داده های مربوط به قطر و مشخصات لوله ها اطلاعات مربوط به شاخه ها، داده های خروجی و غیره را در پنجره اختصاصی خود دارد و امکان انتقال داده های نمایش داده شده به محیط EXCEL وجود دارد.

۳-۱-۱۱- برآورد احجام عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو
طول لوله گذاری برحسب عمق و قطر در یک جدول ارائه می گردد. برنامه با دریافت عمق مبنای فهرست بها برای هر قطر طول لوله گذاری را برای عمق های ۱+ تا ۶+ نسبت به عمق مبنا را محاسبه و در جدول به تفکیک قطر ارائه می نماید. برنامه مشخصات ترانشه شامل عرض (W ) شیب ( Z ) و حفاظت ترانشه، مشخصات خاک را در سه لایه بصورت عمق برخورد به لایه A ، عمق برخورد به لایه B و عمق برخورد به لایه C همچنین عمق برخورد به آب زیرزمینی و مشخصات بسترسازی را بصورت تیپ A ، B و C دریافت و احجام خاکبرداری ، خاکریزی، سطح حفاظت ،‌حجم بستر در تیپهای مختلف را محاسبه و نشان می دهد.
برنامه مشخصات هندسی آدمروی تیپهای مختلف ، ابعاد گودبرداری آدمرو، شیب حفاظت گود را دریافت و احجام خاکبرداری ، خاکریزی، بتن مسلح و غیره را محاسبه و ارائه می نماید.

۳-۱-۱۲- قطعه بندی شبکه جمع آوری
با تعیین محدوده های هر قطعه بصورت چند خطی برنامه اطلاعات قطعه مورد نیاز را استخراج با حفظ مشخصات لوله های ورودی و خروجی از قطعه شبکه را حل می کند و کلیه داده های ورودی و خروجی شامل داده های هیدرولیکی ، رقوم کف لوله حجم عملیات و غیره مربوط به قطعه مورد نظر را ارائه می نماید. از این قابلیت برای تهیه اسناد مناقصه و پیمان ، کنترل پروژه و نظارت می توان استفاده کرد.

۳-۱-۱۳- تهیه GIS شبکه فاضلاب
با توجه به اینکه کلیه مراحل تهیه داده ها، طراحی و قطعه بندی و داده های خروجی همگی برر روی نقشه پلان شهر انجام می شود می توان در تهیه GIS شبکه فاضلاب از داده های خروجی و ورودی برنامه و از ابزارهای مختلف برنامه شامل پنجره Property ، جداول، شاخه بندی تغییر رنگ و غیره برنامه استفاده کرد.

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۷:۰۴:۵۳

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *