حد مجاز پارامترهای موجود در آب

حد مجاز پارامترهای موجود در آب
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
حد مجاز پارامترهای موجود در آب Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

حد مجاز پارامترهای موجود در آب

حد مجاز پارامترهای موجود در آب:حدمجاز

عنوان پارامتر فرمول شیمیایی واحد حدمجاز
1800 μS EC هدایت الکتریکی
6/5-8/5 – PH
Ntu 5 – کدورت
باقی مانده خشکTDS 1500mg/L
1/4-24 mg/L فلئور
400 mg/L کلرور
400 mg/L So4 سولفات
3 mg/L NO2 نیتریت
mg/L برحسب P فسفات
نیتراتNO3   50mg/l
250 mg/L Ca کلسیم
50 mg/L Mg منیزیم
200 mg/L Na سدیم
12 mg/L K پتاسیم
0/3 mg/L Fe آهن
0/5 mg/L Mn منگنز
1/5 mg/L NH3 آمونیاک
   در مواقعی که سولفات بیش از 250 میلی گرم بر لیتر باشد حدمجاز   Mg   میلی گرم بر لیتر است

در تاریخ : 2014-04-16 06:04:52


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید