مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن
4 votes, 4.25 avg. rating (82% score)
مخزن پلی اتیلنReviewed by Admin on Jun 25Rating: 4.25

مخزن پلی اتیلن 65000 لیتری عمودی

مخزن پلی اتیلن 45000 لیتری عمودی

مخزن پلی اتیلن35000 لیتری عمودی

مخزن پلی اتیلن 25000لیتری عمودی

مخزن20000 لیتری عمودی

مخزن20000 لیتری عمودی دولایه

مخزن20000 لیتری عمودی سه لایه

مخزن 15000لیتری عمودی

مخزن 15000لیتری عمودی دولایه

مخزن 15000لیتری عمودی سه لایه

مخزن لیتری12000 عمودی

مخزن لیتری 10000عمودی

مخزن لیتری 10000عمودی دولایه

مخزن لیتری 10000عمودی سه لایه

مخزن 7000لیتری عمودی

مخزن 7000لیتری عمودی سه لایه

مخزن 5000لیتری عمودی درب پیچی

مخزن 5000لیتری عمودی دولایه

مخزن 5000لیتری عمودی سه لایه

مخزن 4000لیتری عمودی درب پیچی یک لایه

مخزن 4000لیتری عمودی درب پیچی دو لایه

مخزن 4000لیتری عمودی سه لایه

مخزن 3000لیتری عمودی دو لایه

مخزن 3000لیتری عمودی سه لایه

مخزن 3000لیتری عمودی کوتاه

مخزن 2000لیتری عمودی کوتاه

مخزن 2000لیتری عمودی کوتاه دو لایه

مخزن 2000لیتری عمودی بلند

مخزن 2000لیتری عمودی بلند دولایه

مخزن 2000لیتری عمودی بلند سه لایه

مخزن 1500لیتری عمودی درب کوچک

مخزن 1500لیتری عمودی درب بزرگ

مخزن 1500لیتری عمودی درب بزرگ دو لایه

مخزن 1500لیتری عمودی درب بزرگ سه لایه

مخزن 1200لیتری زیرپله

مخزن 1200لیتری زیرپله سه لایه

مخزن 1000لیتری عمودی بلندجدید

مخزن 1000لیتری عمودی بلند دولایه

مخزن 1000لیتری عمودی بلند سه لایه

مخزن 1000لیتری عمودی متوسط

مخزن 1000لیتری عمودی متوسط دو لایه

مخزن 1000لیتری عمودی متوسط سه لایه

مخزن 1000لیتری عمودی کوتاه

مخزن 1000لیتری عمودی کوتاه دو لایه

مخزن 1000لیتری عمودی کوتاه سه لایه

مخزن 500لیتری  با درب پیچی

مخزن 500لیتری عمودی بلند جدید

مخزن 500لیتری عمودی بلند دو لایه

مخزن 500لیتری عمودی بلند سه لایه

مخزن 500لیتری عمودی درب ساده

مخزن 500لیتری عمودی سبک

مخزن 500لیتری عمودی سکودار بلند

مخزن 300لیتری عمودی دهان گشاد

مخزن 300لیتری عمودی با درب برنجی

مخزن 300لیتری عمودی مدرج

مخزن 220لیتری عمودی سکودار اقیانوس آبی

مخزن 220لیتری عمودی با 12عدد مهره برنجی اقیانوس

مخزن 220لیتری عمودی انبساط

بشکه 220لیتری عمودی دو درب

بشکه 220لیتری عمودی خمره ای

مخزن 220لیتری عمودی درب پیچی

بشکه 220لیتری عمودی دهان گشاد درب ساده

بشکه 220لیتری عمودی دهان گشاد سبک

مخزن 100لیتری عمودی انبساط

مخزن 100لیتری عمودی انبساط دولایه

بشکه 70لیتری عمودی دهان گشاد

مخزن60لیتری عمودی دو درب

مخزن70لیتری بشکه

مخزن120لیتری

مخزن50لیتری عمودی

——————————–

مخزن66000لیتری ته قیفی

مخزن47000لیتری ته قیفی

مخزن36000لیتری ته قیفی

مخزن26000لیتری ته قیفی

مخزن13500لیتری ته قیفی

مخزن13500لیتری گرد

مخزن5000لیتری ته قیفی

مخزن2000لیتری ته قیفی

مخزن1200لیتری ته قیفی

مخزن500لیتری ته قیفی

مخزن450لیتری زوک

مخزن300لیتری زوک

مخزن100لیتری زوک

پایه زوک 300لیتری

پایه زوک 100لیتری

مخزن30000لیتری مکعبی

مخزن28000لیتری مکعبی

مخزن17300لیتری مکعبی

مخزن8000لیتری مکعبی

مخزن8000لیتری مکعبی سه لایه

مخزن1500لیتری مکعبی کرکره ای

مخزن1500لیتری مکعبی دو لایه

مخزن1500لیتری مکعبی سه لایه

مخزن1500لیتری مکعبی کرکره ای با محاقظ و پالت

مخزن1000لیتری مکعبی

مخزن500لیتری مکعبی

مخزن500لیتری مکعبی دو لایه

مخزن420لیتری مکعبی

مخزن420لیتری مکعبی دو لایه

مخزن360لیتری مکعبی

مخزن360لیتری مکعبی دو لایه

مخزن300لیتری مکعبی درب ساده

مخزن300لیتری مکعبی درب پیچی

مخزن10000لیتری افقی تک لایه

مخزن10000لیتری افقی دولایه

مخزن10000لیتری افقی سه لایه

مخزن7000لیتری افقی

مخزن7000لیتری افقی دولایه

مخزن7000لیتری افقی سه لایه

مخزن6000لیتری افقی تک لایه

مخزن6000لیتری افقی درب پیچی دولایه

مخزن6000لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن5000لیتری افقی درب پیچی تک لایه

مخزن5000لیتری افقی درب پیچی دولایه

مخزن5000لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن3000لیتری افقی درب پیچی یک لایه

مخزن3000لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن3000لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن2400لیتری افقی بوشن دار تک لایه

مخزن2400لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن2400لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن2000لیتری پشت وانتی آبی درب بزرگ

مخزن2000لیتری پشت وانتی آبی درب کوچک

مخزن2000لیتری پشت وانتی دوگانه سوز

مخزن2000لیتری افقی پشت والتی سفید

مخزن2000لیتری افقی تک لایه

مخزن2000لیتری افقی دو لایه

مخزن2000لیتری افقی سه لایه

مخزن1500لیتری افقی پشت وانتی

مخزن1500لیتری افقی درب پیچی تک لایه

مخزن1500لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن1500لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن1250لیتری افقی درب پیچی تک لایه

مخزن1250لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن1250لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن1000لیتری افقی بیضی تک لایه

مخزن1000لیتری افقی بیضی دو لایه

مخزن1000لیتری افقی کمردار تک لایه

مخزن1000لیتری افقی تک لایه

مخزن1000لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن1000لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن850لیتری افقی درب پیچی تک لایه

مخزن850لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن850لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن750لیتری افقی درب پیچی تک لایه

مخزن750لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن750لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن500لیتری افقی درب پیچی تک لایه

مخزن500لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن500لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن450لیتری بیضی

مخزن300لیتری افقی درب پیچی یک لایه

مخزن300لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن300لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن220لیتری افقی درب پیچی یک لایه

مخزن220لیتری افقی درب پیچی دو لایه

مخزن220لیتری افقی درب پیچی سه لایه

مخزن 200لیتری افقی مارال تریلر

مخزن 110لیتری افقی پایه دار

مخزن 1200 لیتری سمپاش

مخزن 400 لیتری سمپاش درب ساده حلزونی سفید

مخزن 400 لیتری سمپاش درب پیچی زرد

مخزن 110 لیتری سمپاش درب پیچی

مخزن 110لیتری سمپاش درب ساده

مخزن 2000 لیتری سمپاش طرح توربوجت

 


برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گروهها : محصولات و خدمات, مخازن ذخیره آب پلی اتیلن, مخازن ذخیره مایعات

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید