اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی

اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی

اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژیاصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 
   کلیفرم ها
گروهی از باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری ، گرم منفی ، میله ای شکل و بدون اسپور هستند که قادرند در شرایط هوازی در محیط های کشت انتخابی لاکتوزدار در دمای ۵/۰ ± ۳۵ درجه سلسیوس در مدت ۲۴ تا  48 ساعت تولید اسید و گاز کنند .
     اساس روش
این روش  براساس تلقیح حجم معینی از نمونه آب به محیط انتخابی لاکتوز دار و گرمخانه گذاری در دمای ۵/۰ ± ۳۵ درجه سلسیوس انجام می پذیرد . سپس با استفاده از محیط های کشت انتخابی و تائیدی ، وجود کلیفرم ها تائید می شود . 
  نمونه برداری
دست کم ۵۰۰ میلی لیتر آب را ( طبق استاندارد ملی ۴۲۰۸ ) سال ۱۳۷۶ آئین کار نمونه برداری از آب جهت آزمونهای باکتریولوژی نمونه برداری کنید .
     مواد لازم
    محیط های کشت
 آبگوشت P-A 1
 
ترکیبات           مقدار (غلضت معمولی )          مقدار (غلضت سه برابر )
عصاره گوشت گوساله                       3 گرم                               9 گرم
پپتون                                  5 گرم                       15 گرم
لاکتوز                             46/7 گرم                      38/22 گرم
تریپتوز                             8/9 گرم                   49/ 29 گرم
دی پتاسیم هیدروژن فسفات              35/1 گرم                           05/4 گرم
منوپتاسیم هیدرژن فسفات          35/1 گرم                          05/4 گرم
کلرید سدیم                    46/2 گرم                         38/7 گرم
لوریل سولفات سدیم             05/0 گرم                         15/0 گرم
بروموکروزول ارغوانی           0085/0 گرم                      0255/0 گرم
آب مقطر            1000 میلی لیتر                   1000 میلی لیتر
طرز تهیه :
ترکیبات فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل نمائید . سپس به حجم های ۵۰ میلی لیتر در ظروف شیشه ای با گنجایش ۲۵۰ میلی لیتری ریخته ، و در اتوکلاو با دمای ۱ ± ۱۲۱ درجه سلسیوس به مدت ۱۲ دقیقه سترون کنید . pH  نهایی محیط باید ۲/۰± ۸/۶ باشد.
 
3
7-1-2                   آبگوشت لاکتور – صفرا – سبز درخشان ۱ (  BGLB)
ترکیبات                        مقدار
پپتون                              10 گرم
لاکتوز                              10 گرم
پودر صفرای گاوی                    20 گرم
سبز درخشان                         13 میلی لیتر
آب مقطر                        1000 میلی لیتر
طرز تهیه  :
پپتون را در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید . سپس ۲۰ گرم صفرای گاوی را که در ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر جداگانه حل نموده اید ، به آن اضافه کنید . pH این محلول باید برابر ۵/۰± ۷ باشد.حجم محلول فوق را با آب مقطر به ۹۷۵ میلی لیتر رسانده و پس از افزودن لاکتوز به آن ، pH را برابر ۴/۷ تنظیم کنید .  محلول سبز درخشان را به آن افزوده و با آب مقطر به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر برسانید . سپس در لوله های حاوی دورهام به حجم های ۵ میلی لیتری ریخته و در اتوکلاو با دمای ۱۱۵ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ دقیقه سترون کنید .
یادآوری : چنانچه محیط های کشت به صورت تجارتی دردسترس باشد ، طبق دستورالعمل سازنده انجام دهید .
 
                  آبگوشت لوریل تریپتوز۱ ( باغلظت مضاعف )
تریپتوز                        40  گرم
لاکتوز                          10  گرم
کلرید سدیم                      10  گرم
دی پتاسیم هیدروژن فسفات                            5/5 گرم 
پتاسیم دی هیدروژن فسفات            5/5 گرم
لوریل سولفات سدیم                                        2/0 گرم
آب مقطر                                                 1000 میلی لیتر
طرز تهیه :
تریپتوز ، لاکتور ، کلرید سدیم و دی پتاسیم هیدروژن فسفات را به آب مقطر اضافه کرده و حرارت دهید تا حل شوند . سپس لوریل سولفات سدیم را به آن افزوده و به آرامی تکان دهید به گونه ای که کف نکند . pH را برابر ۲/۰ ± ۸/۶ تنظیم نمائید و در حجم های ۱۰ و ۵۰ میلی لیتری در لوله های حاوی دورهام تقسیم نموده و در اتوکلاو با دمای ۳ ± ۱۱۵ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ دقیقه سترون کنید.
     وسایل لازم
از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروب شناسی (طبق استاندارد ملی ۲۷۴۷ ) سال ۱۳۸۰ آئین کار در آزمایشگاه میکروب شناسی استفاده کنید .
 

     روش اجرای آزمون
     تلقیح نمونه
نمونه مورد آزمــون را به مــدت ۵ ثانــیه بشدت تکان دهید. سپس ۱۰۰ میلی لیتر از آن را به ۵۰ میلی لیتر محیط کشت آبگوشت P-A بند ۷-۱-۱ با غلظت سه برابر تلقیح نموده و پس از یکنواخت شدن ، در دمای ۵/۰ ± ۳۵ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری نمائید  .
    بررسی نمونه
نمونه تلقیح شده بند ۹-۱ را پس از پایان زمان گرمخانه گذاری بررسی کنید . مشاهده رنگ زرد در  محیط کشت آبگوشت P-A  نشانگر تخمیر لاکتوز و تولید اسید و گاز همچنین حباب گاز
است. که با تکان دادن ظرف به آرامی حباب گاز و کف را می توانید در سطح آن مشاهده کنید. تولید اسید و گاز نشانگر وجود احتمالی کلیفرم ها در نمونه مورد آزمون می باشد که برای تائید آن باید آزمون تائیدی انجام پذیرد .
۹-۳  آزمون تائیدی
برای تائید وجود کلیفرم ها ، با استفاده از حلقه کشت سترون ، از کشت بند ۹-۲ که تولید اسید و گاز نموده اند ، برداشت نموده و به محیط کشت آبگوشت لاکتوز – صفرا – سبز درخشان بند
-انتــقال داده و در دمای ۵/۰± ۳۵ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری نمائید. مشاهده گاز و کف در محیط فوق ، نشانگر وجود باکتری های کلیفرم در نمونه مورد آزمون می باشد .
     بیان نتایج
نتایج را بصورت "" کلیفرم ها در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه آب وجود دارد "" و یا "" کلیفرم ها در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه آب وجود ندارد "" بیان کنید .
 
     گزارش آزمون
گزارش آزمون باید دارای آگاهی های زیر باشد :
۱ مشخصات کامل نمونه مانند ( نوع نمونه ، تاریخ و محل نمونه برداری ، تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه )
۲ -روش آزمون طبق استاندارد ملی ……………….. .
-۳ بیان نتایج طبق بند ۱۰ این استاندارد
-۴ سایر اطلاعات که مرتبط با روش آزمون

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)سایت کمپ کروپ

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۱۴

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *