اندازه گیری یون پتاسیم

اندازه گیری یون پتاسیم Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری یون پتاسیم

اندازه گیری یون پتاسیماندازه گیری یون پتاسیم:
پتاسیم از یون های موجود در آب است که مقدار رهنمودی مبتنی بر بهداشت برای آن نیامده است.زمانی که مواد رادیواکتیو آب اندازه گیری می شود،تعیین مقدار کمی غلظت یون پتاسیم در اب بسیار مهم است.زیرا ایزوتوپ طبیعی پتاسیم شامل رادیوایزوتوپ پتاسیم می باشد که می تواند اشعه گاما از خود نشر دهد.
اندازه گیری یون های پتاسیم در آب به سه روش زیر انجام می شود:
·        اندازه گیری پتاسیم در آب به روش فلیم فتو متر
·        اندازه گیری پتاسیم در آب به روش جذب اتمی با شعله
·        اندازه گیری پتاسیم در آب به روش وزنی توسط پرکلرات یا تترافنیل بورات سدیم که این روش منسوخ شده است.

اندازه گیری پتاسیم در آب به روش فلیم فتو متر:
محلول ها ی مورد نیاز:
استاندارد پتاسیم
استوک پتاسیم
نمونه

محلول سازی:
استوک پتاسیم:
۱۰ میلی لیتر از استوک پتاسیم را برداشته به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

استاندارد پتاسیم
۹۰۷/۱ گرم از KCl که در دمای ۱۱۰ خشک شده برداشته به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

شرح آزمون:
ابتدا نمونه هایی را که با توجه به سابقه شان احتیاج به رقت دار ند رقیق می کنیم.سپس کلید را روی قسمت Na ( فیلتر پتاسیم ) گذاشته و سوزن دستگاه را در آب مقطر قرار داده و صفر را
تنظیم می کنیم .سپس با استاندارد پتاسیم ۱۰۰ دستگاه را تنظیم می کنیم.در این مرحله سوزن دستگاه را با آب مقطر شسته و در نمونه ها می گذاریم و پتاسیم را اندازه می گیریم.
محاسبه:

                  عدد قرائت شده توسط دستگاه  *  05/0   =  میزان پتاسیم

اندازه گیری پتاسیم در آب به روش جذب اتمی با شعله:
پارامترهای لازم:
لامپ کاتدی پتاسیم
طول موج:۵/۷۶۶ نانومتر
جریان لامپ:۵ میلی آمپر
عرض شکاف:۱ نانومتر
گاز سوخت : استیلن
اکسید کننده:هوا
نوع شعله:اکسید کننده
محدودیت اندازه گیری: ۲/۰ تا ۱ میلی گرم در لیتر
توجه:
به هر ۵۰ میلی لیتر نمونه باید ۲ میلی لیتر محلول سزیم کلراید – آلومینیوم نیترات اضافه کرد.

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۲۵

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *