اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی

اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی

اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی
اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی:
نیتریت و نیترات  یون هایی هستند که به عنوان بخشی از چرخه طبیعی ازت وجود دارند.در نتیجه شواهد اخیر مبنی بر وجود نیتریت در برخی آب ها نتیجه گرفته شد که باید رهنمونی برای نیتریت پیشنهاد شود.برای سنجش میزان نیتریت در آب از روش دیازوتیزاسیون استفاده می شود. در این روش نیتریت با سولفانیل آمید در محیط اسیدی واکنش می دهد.ترکیب دی آز وی حاصل با نفتیل اتیلن دی آمین ترکیب می شود و تولید رنگ دی آزوی پر رنگ می کند که جذب آن با اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود.
مواد مورد نیاز:
محلول سولفانیل آمید
محلول N – (۱- نفتیل) اتیلن دی آمین – دی هیدروکلراید

محلول سازی:
سولفانیل آمید:
۵ گرم سولفانیل آمید را در مخلوطی از ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ و حدودا ۳۰۰ میلی لیتر DDW حل کنید.و حجم ان را به ۵۰۰ سی سی برسانید.این محلول تا چند ماه پایدار است.

محلول N – (۱- نفتیل) اتیلن دی آمین – دی هیدروکلراید:
۵۰۰ گرم از پودر N – (۱- نفتیل) اتیلن دی آمین – دی هیدروکلراید را به حجم ۵۰۰ میلی لیتر می رسانیم.محلول فوق را باید در بطری شیشه ای نگهداری کرد.

شرح آزمایش:
۵۰ میلی لیتر از نمونه را داخل ارلن ریخته و ۱ سی سی از محلول سولفانیل آمید به آن اضافه می کنید.۲ تا ۸ دقیقه برای انجام واکنش صبر کنید. در این مرحله ۱ سی سی از محلول نفتیل اتیلن دی امین را به نمونه اضافه کرده.۱۰ دقیقه صبر کنید.حال دستگاه اسپکتروفتومتر را

کالیبره کرده و نمونه را داخل سل ریخته و در طول موج ۵۴۳ نانومتر میزان جذب نیتریت را بخوانید. تمام این مراحل را برای نمونه شاهد نیز باید انجام دهید.

محاسبات:
مقدار نیتریت در نمونه را به طریق زیر محاسبه می کنند:
    

                               
            

تغییرات جذب\ تغییرات غلظت  = m

جذب بلانک   –  جذب استاندارد   \       0 -35 M=                     

Df = فاکتور رقت

اگر نمونه ۱۰% باشد، df = 10 و اگر نمونه ۵ % باشد df = 20 است.

             

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۲۳

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *