اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی

اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی

اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی
اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی:
نیتریت و نیترات  یون هایی هستند که به عنوان بخشی از چرخه طبیعی ازت وجود دارند.در نتیجه شواهد اخیر مبنی بر وجود نیتریت در برخی آب ها نتیجه گرفته شد که باید رهنمونی برای نیتریت پیشنهاد شود.برای سنجش میزان نیتریت در آب از روش دیازوتیزاسیون استفاده می شود. در این روش نیتریت با سولفانیل آمید در محیط اسیدی واکنش می دهد.ترکیب دی آز وی حاصل با نفتیل اتیلن دی آمین ترکیب می شود و تولید رنگ دی آزوی پر رنگ می کند که جذب آن با اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود.
مواد مورد نیاز:
محلول سولفانیل آمید
محلول N – (1- نفتیل) اتیلن دی آمین – دی هیدروکلراید

محلول سازی:
سولفانیل آمید:
5 گرم سولفانیل آمید را در مخلوطی از 5 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ و حدودا 300 میلی لیتر DDW حل کنید.و حجم ان را به 500 سی سی برسانید.این محلول تا چند ماه پایدار است.

محلول N – (1- نفتیل) اتیلن دی آمین – دی هیدروکلراید:
500 گرم از پودر N – (1- نفتیل) اتیلن دی آمین – دی هیدروکلراید را به حجم 500 میلی لیتر می رسانیم.محلول فوق را باید در بطری شیشه ای نگهداری کرد.

شرح آزمایش:
50 میلی لیتر از نمونه را داخل ارلن ریخته و 1 سی سی از محلول سولفانیل آمید به آن اضافه می کنید.2 تا 8 دقیقه برای انجام واکنش صبر کنید. در این مرحله 1 سی سی از محلول نفتیل اتیلن دی امین را به نمونه اضافه کرده.10 دقیقه صبر کنید.حال دستگاه اسپکتروفتومتر را

کالیبره کرده و نمونه را داخل سل ریخته و در طول موج 543 نانومتر میزان جذب نیتریت را بخوانید. تمام این مراحل را برای نمونه شاهد نیز باید انجام دهید.

محاسبات:
مقدار نیتریت در نمونه را به طریق زیر محاسبه می کنند:
    

                               
            

تغییرات جذب\ تغییرات غلظت  = m

جذب بلانک   –  جذب استاندارد   \       0 -35 M=                     

Df = فاکتور رقت

اگر نمونه 10% باشد، df = 10 و اگر نمونه 5 % باشد df = 20 است.

             

در تاریخ : 2014-04-16 06:04:23


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید