اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب

اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب

اندازه گیری غلظت یون فسفات در آباندازه گیری غلظت  یون فسفات در آب
   محلولهای مورد نیاز :
 مولیبدات آمونیوم :25 گرم (NH4)6MO7O24.4H2O رادر
 175 سی سی آب مقطر حل کنید .با احتیاط مقدار280 سی سی اسید
 سولفوریک غلیظ را به 400 سی سی آب مقطر اضافه کرده آنرا سرد
 کنید . محلول مولیبدات آمونیوم را به محلول فوق افزوده و حجم آنرا با
 آب مقطر به یک لیتر برسانید .
 
کلرور استانو : 2.5 گرم Sncl2.2H2O را در 100 سی سی گلیسیرول
 حل کنید .
 محلول استاندارد فسفات : مقدار 219.5 میلیگرم KH2PO4 بدون آب را
 در آب مقطر حل کنید و آن را در یک بالن ژوژه یک لیتری به حجم
 برسانید .این محلول 50 میلیگرم در لیتر بر حسب P خواهد بود .
 
روش کار :
 
به 100 سی سی از نمونه مقدار 4 سی سی محلول مولیبدات آمونیوم اضافه کرده و آنرا خوب تکان دهید سپس مقدار 0.5 سی سی یا 10 قطره کلرور استانو به آن اضافه کنید و آن را خوب تکان دهید بعد از مدت 10 دقیقه ولی قبل از 15 دقیقه مقدار جذب یا درصد عبور نمونه را با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 690 nm  بدست آورید . محلولهای استاندارد 0.1و 0.3و0.5 و 0.7 و 0.9 و 1 میلیگرم در لیتر فسفر را تهیه کرده و طبق روش فوق مقدار جذب یا درصد عبور هر یک را بدست آورید منحنی استاندارد آن را رسم نمایید با استفاده از منحنی استاندارد غلظت فسفر نمونه را بر حسب میلیگرم در لیتر یون فسفات محاسبه نمایید .
 

در تاریخ : 2014-04-16 06:04:34


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید