استاندارد1053 (ویژگیهای آب آشامیدنی)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
استاندارد1053 (ویژگیهای آب آشامیدنی) Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

استاندارد1053 (ویژگیهای آب آشامیدنی)

استاندارد1053 (ویژگیهای آب آشامیدنی)  —>جدول فیزیکی – مشخصات فیزیکی آب اشامیدنی<—

ردیف
نوع میژگی
مقدار مطلوب
مقدار مجاز
1
 
2
 
3
 
4
رنگ  (حداکثر
 
) بو      (حداکثر
 
)تیرگی (کدورت
 
PH
)0
(pt-Co)
2
واحد واحد 
0
جکسون
واحد8/5 – 7
10
(pt-Co)
3
واحد واحد 
20
جکسون
واحد9/2 – 6/5
—>جدول شماره دو – حدود مجاز مواد شیمیایی سمی<—

ردیف
نوع ترکیب
حداکثر غلضت
  mg/L1
2
3
4
5
6
7
8
9
ترکیبات ارسنیک بر
حسب           (AS) ترکیبات کادمیم بر حسب
            (CD)  ترکیبات سیانور بر حسب
            (CN) ترکیبات
 جیوه برحسب              (HG)ترکیبات سرب بر
حسب             (PB)ترکیبات سلنیوم بر
حسب          (SE)ترکیبات کرم بر
حسب               (CR)ترکیبات بورن بر
حسب                (B)ترکیبات باریوم بر
حسب            (BA)0/05
0/01
0/05
0/1
0/001
0/01
0/05
0/01
0/01
—>جدول شماره سه – مشخصات سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی<—
ردیف
نوع ترکیب
حداکثر مقدار
mg/lit
مطلوب حداکثر مقدار
mg/lit
مجاز 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
باقیمانده
تبخیر در 180 درجه سانتیگراد            سختی کل بر حسب
                     (Caco3)کلسیم بر حسب
                              (Ca)منیزیم * بر حسب
                           (Mg)منگنز بر حسب
                                (Mn)آهن بر حسب
                                  (Fe)روی بر حسب
                                  (Zn)مس بر حسب
                                 (Cu)سولفات بر حسب
                          (So4) کلرور بر حسب
                                 (Cl)آمونیاک بر حسب
                              (N)پاک کننده
ها                                          فسفاتها
                                          (P)500
150
75
50
0/05
0/3
5
0/05
200
200
0/002
0/1
0/1
1500
500
200
150
0/5
1
15
1/5
400
600
0/05
0/2
0/2
میزان پیشنهادی غلظت کلر باقیمانده متناسب با PH<—
ردیف
PH
 
آب هنگام نمونه برداریحداقل غلضت
کلر باقیمانده آزاد پس از زمان تماس
لازم(
حداقل 10 دقیقه) در 20 درجه سانتیگرادP.P.M
حد اقل غلضت کلر
باقیمانده ترکیبی پس از زمان تماس
لازم(
حداقل 60 دقیقه) در 20 درجه سانتیگرادP.P.M
1
2
3
4
7/0 – 6/0
8/0 – 7/0
9/0 – 8/0
10/0 – 9/0
0/2
0/2
0/4
0/8
1/0
1/5
1/8
—–

در تاریخ : 2014-04-16 07:04:06


برچسب ها: , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید