آیین نامه ایمنی مخازن و منابع و سپتیک تانک دفنی و سطحی

آیین نامه ایمنی مخازن و منابع و سپتیک تانک دفنی و سطحی
4 votes, 4.00 avg. rating (78% score)
آیین نامه ایمنی مخازن و منابع و سپتیک تانک دفنی و سطحیReviewed by Admin on Mar 27Rating: 4

آیین نامه ایمنی مخازن و منابع و سپتیک تانک دفنی و سطحی

ماده 1- در زمان طراحی انواع مخازن بایستی بررسی های زمین شناسی و آزمایشات دقیق مکانیک خاک و لرزه خیزی و معیارهای فنی از جمله تعیین دقیق بارهای استاتیک و دینامیک و عبور وسایل نقلیه به همراه استاندارد های ساخت و بهره برداری رعایت شده باشدو

ماده 2- کلیه مخازن بایستی مطابق آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی احداث شود.

ماده3- فاصله درختان مجاور مخازن، بایستی به اندازه ای باشد که ریشه آنها به پایه ها و دیواره های مخازن فشار وارد ننماید.

ماده 4- باید در محاسبه پایه های مخازن هوایی اصول استاتیک و دینامیک رعایت شده و و از نقطه نظر پایداری واجد استحکام کامل باشد و تحمل حداکثر فشار بارهای وارده و فشارهای جانبی و بارهای معلق را داشته باشد.

ماده 5- تجهیزات مخازن شامل تجهیزات ورودی، خروجی، تخلیه، کنترل سطح آب، سرریز، ارتفاع سنج و دبی سنج و غیره بایستی همواره بازدید و در صورت معیوب بودن اصلاح گردند.

ماده 6-بدنه مخازن بایستی با توجه به شرایط جوی و محیطی و تغییرات دما طراحی و ساخته شوند.

ماده 7- از ایجاد هر گونه معبر تاسیسات، ساختمان های اداری و مسکونی و پارکینگ روی مخزن زیر زمینی خودداری گردد.

ماده 8- سقف مخزن ها باید به خوبی آب بندی شده و دارای شیب مناسب برای جلوگیری از تجمع آب باشد.

ماده 9- لوله خروجی سرریز مخزن بایستی قابل مشاهده بوده و احتمال غرقاب شدن آن وجود نداشته باشد.

ماده 10-شیر تخلیه و خط انتقال تخلیه آب باید در خارج از مخزن نصب شود و آب مخزن بصورت ثقلی دفع گردد.

ماده 11-فاصله شیر تخلیه از مخزن باید بگونه ای باشد که احتمال برگشت آب مخزن در هنگام رسوب زدایی یا تعمیرات وجود نداشته باشد.

ماده 12- سرریز مخازن  نبایستی مستقیما به سیستم فاضلاب یا زهکش آب باران وصل شود.

ماده 13- لوله های خروجی سرریز بایستی بصورتی باشد که احتمال ورود اجسام یا جانداران به آن ممکن نباشد.

ماده 14- آب سطح مخازن نبایستی از حداقل نعیین شده پایین تر باشد تا از مکش هوا یا ورود رسوبات پیشگیری گردد.

ماده 15- برای دستیابی و بازدید از مخازن بایستی تعداد کافی دریچه بر روی سقف مخزن تعبیه شود.

ماده 16- ظرفیت لوله خروجی بایستی از ظرفیت لوله ورودی بیشتر باشد.

ماده 17- مخازن باید دارای سیستم تهویه مستقل باشند و از سرریز به عنوان تهویه استفاده نشود

ماده 18- سیستم تهویه بایستی به نحوی باشد که احتمال ورود آب باران و آبهای سطحی ، گرد و غبار، جاندارن و غیره از طریق آنها به داخل مخزن وجود نداشته باشد.

ماده 19- ناودان ها نباید وارد مخزن شده و یا از داخل مخزن عبور نمایند.

ماده 20- در هواکش های عصایی بایستی انتهای باز آن حداقل یک متر با سطح تمام شده با مخزن فاصله داشته و در نزدیکی سر آن توری نصب گردد.

ماده 21- قبل از ورود به مخازن، باید بوسیله دستگاههای اندازه گیری از میزان غلظت اکسیژن و همچنین گازهای سمی موجود در آنها اطلاعات کافی بدست آورد.


برچسب ها: , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
ما را دنبال کنید