آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی

آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی Reviewed by Admin on Apr 16Rating:

آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی

آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهیآشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی:
معرف تالنز:Tollens Reagent)):
از این معرف برای شناسایی آلدهید ها استفاده میشود. البته این معرف به آسیلوئینها- دی فنیل آمینها-آلفا نفتول و برخی فنلها نیز جواب مثبت میدهد.چون این معرف اگر خیلی بماند احتمال انفجار دارد بنابراین همیشه باید به مقدار مورد نیاز تهیه شود و اگر اضافی آمد دور ریخته شود.
برای تهیه این معرف در یک لوله آزمایش ۲ میلی لیتر از محلول نیترات نقره ۵% بریزید.سپس ۱ قطره از محلول ۱۰% سود به آن بیفزایید.
به این لوله قطره قطره آمونیاک ۲% اضافه کنید تا اکسید نقره را حل کند و وقتی اکسید نقره حل شد دیگر آمونیاک اضافه نکنید.
معرف آمونیوم هگزانیتراتو سریم(IV):
از این معرف برای شناسایی عامل OH الکلی استفاده میشود.برای تهیه این معرف ابتدا ۱۳ میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ را به ۴۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده و مقدار ۶/۱۰۹ گرم آمونیوم هگزانیتراتو سریم را بدان اضافه کنید و تکان دهید تا حل شود.سپس حجم محلول را با آب مقطر به ۵۰۰ میلی لیتر برسانید. این معرف تا یک ماه قابل استفاده است.
معرف لوکاس:Lucas Reagent)):
همانطور که میدانید از این معرف برای شناسایی نوع الکلها استفاده میشود و در واقع الکلهای نوع سوم سریعا با این معرف واکنش میدهند ولی الکلهای نوع دوم واکنشی کند داشته و الکلهای نوع اول واکنشی ندارند.
برای تهیه این معرف ۱۳۶ گرم کلرید روی بدون آب را در ۱۰۵ گرم اسید کلریدریک غلیظ همراه با سرد کردن حل کنید.
معرف تست یدوفرم:
از این معرف برای شناسایی متیل کتونها استفاده میشود.البته اتانل و متیل کاربینولها هم با این معرف واکنش میدهند. برای تهیه این معرف ۲۰۰ گرم یدید پتاسیم و ۱۰۰ گرم ید به ۸۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و هم بزنید تا کاملا حل شود
معرف آب برم:
از این معرف برای تشخیص وجود فنل استفاده میشود. برای تهیه آن ۱۵ گرم پتاسیم بروماید را در ۱۰۰ میلی لیتر اضافه کنید و سپس ۱۰ گرم برم به آن بیفزایید.
فنل فتالئین:
مقدار ۱ گرم از فنل فتالئین را در ۱۰۰ میلی لیتر اتانل حل کنید.
 متیل رد:
 مقدار ۱۰۰ میلی گرم از متیل رد را در ۱۰۰ میلی لیتر اتانل حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.
 متیل اورانژ:
 مقدار ۱۰۰ میلی گرم از متیل اورانژ را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.
 سبز برموکرزول:
 مقدار ۵۰ میلی گرم از سبز برموکرزول را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.
 آبی برموکروزول:
  مقدار ۵۰ میلی گرم از آبی برموکرزول را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده سپس با کاغذ صافی فیلتر کنید.
  1 – نفتول:
 مقدار ۱ گرم از ۱- نفتول را در ۲۵ میلی لیتر متانل حل کنید. توجه داشته باشید که این محلول همیشه باید تازه تهیه شود.
 چسب نشاسته یا Starch:
 مقدار ۱ گرم از نشاسته را با ۱۰ میلی گرم یدید جیوه قرمز مخلوط کرده و در حداقل آب سرد حل کنید تا حالت چسب مانند بخود بگیرد.
 بعد از آن ۲۰۰ میلی لیتر آب جوش به آن اضافه کرده و به مدت ۱ دقیقه محلول را بجوشانید و همزمان هم بزنید سپس بگذارید تا سرد
 شود. دقت کنید که همیشه از محلول رویی که شفاف است استفاده کنید. بهتر است چسب نشاسته همیشه تازه تهیه شود.
 اگر یدید جیوه قرمز نداشته باشید زیاد مشکلی بوجود نمی آورد.
 

در تاریخ : ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۰۶:۰۴:۱۰

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *